Idag är det Sveriges nationaldag. Och jag älskar att fira. Ungefär vad som helst. Och jag är dessutom en vän av att hålla ordning på var vi kommer ifrån. I den berättelsen är Sverige, med vår historia, viktigt. Även om den historien inte alltid är så vacker.

Men framåt? Jag vet inte.

Jag tror att internet, med all sin kraft, kommer att sudda ut landsgränsernas betydelse. Våra band till de som är nära oss fysiskt kompletteras med digitala band till alla de som vi kan knyta till oss på andra sidan jorden. Där tillhörigheten inte handlar om just närhet, språk, arv eller kultur. Utan något annat.

Internet driver på en utveckling mot öppenhet, demokratisering, transparens och globalisering där nätverkens kraft bara blir starkare och starkare.

I en sådan utveckling kommer nationalismen i praktiken att bli en motsägelse.

För det första krockar den fysiska landsgränsen med internets möjlighet att nå alla. Överallt. Direkt. Fixar vi bara spårkfrågan så gör vi affärer och kommunicerar lika lätt med folk i Ryssland som i Rågsved. På nätet är det lika långt till São Paulo som till Sandviken. Och informationen är den samma, oavsett var den befinner sig.

För det andra är den gamla historien, som förr höll samman länder och folk, med kungar och drottningar, härskare och hjältesagor, bara just historia. Just nu skapas en ny, modern berättelse om var makten ligger. De gamla kungarna, hierarkierna kastas omkull. Nya eliter seglar upp även här, men de nya makthavarna har inte nödvändigtvis en koppling till vare sig geografi eller gamla maktstrukturer.

För det tredje kommunicerar vi idag mer eller mindre på samma sätt, med samma verktyg och med samma språk. Facebook, Twitter, Google och många andra tjänster knyter oss samman, de formar de nya gränserna. Våra 140 tecken på Twitter är något som alla språk måste förhålla sig till.

Utvecklingen går fort. Men det finns samtidigt mycket som behöver ändras. Nationella lagar är fortsatt starka, många institutioner saknas för att fånga upp det som nu blir globalt istället för nationellt. Och en gemensam kultur behöver formas. Plus såklart en drös med telekomoperatörer som behöver reda ut det där med roaming-avgifterna.

Men utvecklingen är ändå tydlig: vägen framåt rymmer allt mindre av nationalstater och allt mer av en gemensam värld.

Logga in på ditt Facebook-konto och bevittna denna utveckling – bort från nationalstater med fysiska gränser – från första parkett. Det blir mindre flaggor och orkestrar, men nog så mycket att fira som de som sätter sig på Skansen idag och sjunger nationalsången.


Magnus Höij är chefredaktör för Internetworld. På Twitter är han @magnushoij.


Missa inte nya Internetworldpodden - allt om veckans stora nätsnackisar. Lyssna på veckans avsnitt här:

Prenumerera på podden! Du hittar oss i iTunes och på Libsyn