Enligt rapporten, från Exacttarget marketing cloud, planerade dryga 70 procent av de 434 nordiska marknadsförare som ingick i undersökningen att öka sina investeringar i marknadsföring via sociala medier. Hela 94 procent angav att de skulle behålla storleken på budgeten för e-postmarknadsföring, där de 4114 konsumenter som ingick i studien angav att de dagligen läser e-post via sin smartphone.

Relaterat: “Marknadsföringen har för alltid förändrats”

Andra resultat i studien: Marknadsförarens prioriteringar under år 2014 var att:

  • Öka och förstärka varumärkeskännedom (57 procent)
  • Samla in, mäta och använda beteendebaserad data (52 procent)
  • Förbättra uppföljning och resultat av digitala kanaler (37 procent)

Kommunikation på olika plattformar:

  • 53 procent av nordiska marknadsförare anser att social marknadsföring är av centralt värde för affären
  • 74 procent av marknadsförararna anser att email är en affärskritisk möjliggörare för produkt- och tjänsteerbjudande
  • 43 procent har en dedikerad grupp för sociala medier 

Relaterat: Checklista: 5 cms-misstag att undvika