Under första kvartalet i år handlade 34 procent av e-handelskonsumenterna från utländska företag. Yngre handlar mer från utlandet än äldre, för dem är siffran 41 procent. Männen är mer benägna än kvinnorna att e-handla: 43 procent jämfört med 25 procent.

Vanligaste varorna att köpa från utlandet är böcker, hemelektronik och kosmetika. De vanligaste länderna att beställa ifrån är Storbrittatnien, USA och Tyskland.

staplar
Källa: E-barometern Q1 2014, från HUI och Postnord.

– Att e-handeln från utlandet ökar i Sverige är inte förvånansvärt utan istället väntat. Vi ser en fortsatt ökning av utländsk e-handel i och med att konsumenterna har blivit så e-handelsmogna och trygga med att handla på nätet och då suddas även landsgränserna ut allt mer, säger Arne Andersson e-handelsexpert på Postnord, som genomfört rapporten ihop med HUI, i ett pressmeddelande.