3. Ta reda på vad användarna verkligen vill och segmentera utifrån det

En annan i grunden enkel metod för att ta reda på hur dina besökare använder din sajt är att helt enkelt fråga dem.

– En grej som vi tittat på är att ha en enkät som frågar besökarna vad de vill göra på sajten och sedan segmentera efter det, säger Lars Johansson.

Genom att ha en enkel enkät på sajten som skickar data till Google Analytics kan du se vad användarna har för intentioner när de kommer in på din sajt och analysera deras beteende därefter. Tänk dig en besökare som till exempel kommer in på en sajt för en ideell organisation med intentionen att skänka pengar. Om den besökaren då inte skänker några pengar så kan man ganska lätt dra slutsatsen att något inte fungerar som det ska.
Själva Google Analytics har ingen inbyggd enkätfunktion i dagsläget (Google har förvisso tjänsten Google Consumer Surveys men den skickar inte in data direkt i Analytics). Dock går det bra att skicka in extern data från olika enkätverktyg till Google Analytics med funktionen Custom Dimensions and Metrics. Universal Analys-uppdateringen ger dessutom möjlighet att ha ännu fler externa datakällor än tidigare.