Under våren och sommaren har flera av världens största internetbolag valt att publicera statistik om hur köns- och etnicitetsfördelningen ser ut på det egna företaget.

Siffrorna är dyster läsning för de som arbetar för en mer jämställd och inkluderande teknikvärld.

Hos Google, Facebook, Yahoo och Twitter, fyra av världens största och mest inflytelserika internetföretag, är mer än 80 procent av de som jobbar i tekniska roller män.Av dem är mer än 80 procent vita eller asiater, med den första kategorin i klar majoritet.

Relaterat: Blir 2014 startup-kvinnornas år?

Bara ett par procent av de anställda är svarta, latinamerikaner eller med annan etnisk tillhörighet.

Siffrorna ser något bättre ut vad gäller icke-tekniska yrkesroller. Där är framförallt andelen kvinnor betydligt högre, i flera fall omkring hälften av de anställda. 

Relaterat: Startups som hatar kvinnor

I chefsleden är det dock illa ställt. Inget av bolagen har mer än 23 procent kvinnliga chefer. Mer än 70 procent av cheferna på alla tre bolagen är vita och män.I sina respektive rapporter är alla tre bolagen mycket ursäktande. De pekar samtliga på statistik som visar att en mer jämställd arbetsplats når bättre resultat, samt driver olika program för att bättra på statistiken. Klart är att de alla har en lång väg kvar till målet.