Det var i maj som EU-domstolen slog fast att Google i vissa fall måste ta bort länkar ur sitt index om någon ber om det. Bakgrunden är att en man i Spanien klagat till landets motsvarighet till Datainspektionen, eftersom sökresultatet visade att hans hem lagts ut på exekutiv auktion.

I klartext innebär reglerna att vem som helst kan begära att få ett visst sökresultat bortplockat från Googles sökmotor.

Relaterat: Google överväger varning för "EU-censur"

I ett öppet brev berättar nu Google hur många länkar som faktiskt plockats bort.

Fram till och med den 18 juli hade mer än 91 000 anmälningar lämnats in, gällande över 328 000 länkar.

I ungefär 53 procent av fallen tog Google bort den anmälda länken. I ungefär 15 procent bad sökjätten om mer information från anmälaren. 32 procent av anmälningarna avslogs direkt.

Vidare framgår att Frankrike, Tyskland och Storbritannien, följt av Spanien, Italien och Nederländerna, är de EU-länder där flest anmälningar mot Google har lämnats in.

Relaterat: Så många svenskar vill bort från Google

I början av juli hade ungefär 1700 anmälningar gjorts i Sverige, enligt Sveriges Radio. 

I samma brev gör Google klart att det är långt ifrån enkelt att avgöra vilka länkar som ska plockas bort och vilka som ska finnas kvar. Företaget har vädjat till EU om hjälp att avgöra exakt var gränsen ska dras mellan individens rätt att glömmas bort och allmänhetens rätt till information.