E-handelsleverantörerna ökade försäljningen med 22 procent förra året och de flesta hade en hälsosam vinstmarginal. Det är resultatet av en kartläggning av 32 svenska e-handelskonsulter och e-handelsplattformsleverantörer* som antingen utvecklar en egen plattform eller implementerar andras lösningar. Samtidigt ökar konkurrensen och kraven på plattformarna.

– Konkurrensen är hård. De flesta plattformsleverantörerna blir bättre varje år, samtidigt som e-handlarna ställer större krav på sina leverantörer, säger Runar Wahlgren, vd för Nordisk E-handel.

Vid en genomgång av plattformsleverantörerna sticker Vaimo ut med en ökad försäljning på 119 procent till 71,4 miljoner kronor i bokslutet som slutade i april i år. Vaimo arbetar enbart med open source-plattformen Magento.

– Magento har växt med raketfart. Och vi har haft ett extremt fokus på e-handel och Magento. Vi har lyckat bli marknadsledande på Magento eller topp tre på alla marknader vi finns, säger David Holender, vd på Vaimo.

Idag har Vaimo kontor i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, England, Ukraina och Sydafrika. David Holender räknar med att Vaimo kommer att växa med 40-50 procent i år och med 30-40 procent årligen de närmaste tre åren.

Svenska e-handelsplattformar och e-handelsleverantörer har haft en våldsam tillväxt senaste året.

Om man jämför leverantörerna utifrån omsättning blir det tydligt att det finns ett e-handelskluster på Västkusten där Jetshop är störst med sina 57 miljoner kronor i omsättning förra året. Jetshop växte med 33 procent förra året varav 80 procent av tillväxten var organisk och resterande går att hänföra till köpet av leverantören E-butik i Södertälje.

– Under årets första sex månader ökade vi tillväxttakten till 54 procent, säger Christian Zanders, vd på Jetshop.

I Göteborg hittar vi också Wipcore (41,1 miljoner), Textalk (33,6 miljoner) som inte bara sysslar med e-handelsplattformar, Star Republic (30,7 miljoner) och Viskan i Borås (25,6 miljoner). Alla Göteborgsföretagen har haft en mycket stark tillväxt med en tillväxt runt 30 procent förra året. Wipcore har en egen plattform men säljer även andras plattformar. Textalk har profilerat sig som den billigaste plattformen på marknaden med tusentals kunder som resultat. Medan Star Republic framförallt jobbar med EpiServer Commerce.

En av de mest lönsamma leverantören är Askås i Säffle som hade en vinstmarginal på 30 procent förra året och det ser ännu bättre ut för innevarande år.

– Det är en kombination av inre och yttre effektivitet där vi hittat rätt kundsegment och levererar våra produkter och tjänster på ett effektivt sätt. Vi är inte heller så speciellt riskbenägna utan överväger våra investeringar och strategiska beslut noggrant, säger Jonas Karlsson, marknads- och försäljningschef på Askås i Säffle.

Litium krympte verksamheten med 27,8 procent till 28,2 miljoner kronor samtidigt som de förbättrade sitt resultat våldsamt till 12,1 miljoner kronor efter finansiella transaktioner.

– Vi har renodlat vår verksamhet och blivit ett rent produktbolag. Konsultverksamheten är såld, säger Christian Rosendahl, vd på Litium.

Disclaimer: Skribenten Urban Lindstedt har sin egen nätbutik Miguru hos Askås. Han har även som konsult samarbetet med Textalk och Askås.

* Stora leverantörer som IBM, Microsoft och Episerver finns inte med då merparten av deras omsättning inte kommer från e-handelsplattformar. Även tyska Intershop har en del svenska kunder. Episerver uppger att de har 102 svenska e-handelskunder och att licensförsäljningen av Episerver Commerce ökade med 55 procent förra året.