whatsapp på iphone
EU-kommissionens beslut innebär klartecken för köpet att gå igenom. Kommissionen bedömer att köpet inte kommer vara skadligt ur konkurrenssynpunkt.

– Vi har noggrant granskat detta föreslagna köp och dragit slutsatsen att det inte kommer hämma konkurrens på denna dynamiska och växande marknad. Konsumenter kommer även i fortsättningen ha ett brett utbud av kommunikationsappar för konsumenter att välja mellan, säger Joaquin Almunia, EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor, till Reuters.

Amerikanska myndigheter godkände affären utan invändningar redan i april.