Kickstarter, skrämdump
I september öppnade Kickstarter för skandinaviska företag som ville registrera sina kampanjer. Idag, 21 oktober, blir de första projekten publika och går att stödja i lokal valuta. Bland de projekt som blir tillgängliga idag finns: