– Vår plan är att samla in och publicera data om vad som händer i Helsingborg så att Helsingborgs stad, företag och privatpersoner kan ta bättre beslut. Visionen är att det ska sättas upp ett stort antal olika mätdetektorer över hela staden och att all sensordata ska vara enkelt tillgänglig, säger Andreas Krohn, projektledare för Öppna Helsingborg.

Helsingborg ska inte äga alla mätdetektorer, utan planen är att såväl privatpersoner som företag ska kunna koppla in sig i kommunens öppna nätverk. Ju fler sensorer desto mer värdefull blir varje datapunkt. En nyligen lanserad förstudie med ett mindre antal enheter ska ge insikt i hur ett större nätverk skulle kunna skapas. Prototyperna är byggda med hjälp av Arduino och kan till en början mäta temperatur och ljudnivå, men planen är att komplettera detektorerna med ytterligare typer av sensorer för mätning av bland annat syre- och kolmonoxidnivåer.

Andreas Krohn
Andreas Krohn är projektledare för Öppna Helsingborg.

Detektorerna skickar upp datan till thingspeak.com och använder Helsingborgs öppna stadstäckande fria wifinät, vilket dock har resulterat i vissa problem – bland annat på grund av nätet inte tillåter peer-to-peer-kontakt.

– Det är samtidigt viktigt att det inte känns som om att vi skapar ett övervakningssamhälle. Våra sensorer mäter till exempel generell ljudnivå - inte vad som specifikt sägs, säger Andreas Krohn.

Sensornätverket är en del i Öppna Helsingborg, ett transparensprojekt som bland annat har New York Times som förebild. Det amerikanska mediehuset har en stor mängd öppna datakällor som alla kan använda, men 95 procent av användarna har ändå visat sig vara mediehusets interna medarbetare.

– Helsingborg har inte bara bestämt sig för att bli bäst i världen på internet - vi ska också bli den bästa stad vi kan bli med hjälp av internets möjligheter. Vi tänker nå dit genom ett utforskande och nyfiket förhållningssätt. Sensornätverket är inte bara en målbild, utan lika mycket en resa - genom att bedriva arbetet på det här sättet samlar vi på oss oändligt mycket viktiga lärdomar, som i sig betyder avsevärt mer för oss än vad en upphandling av ett färdigt system skulle kunna ge, säger Joakim Jardenberg, som är internetchef i Helsingborgs stad.

Han och Andreas Krohn räknar med att även kommuner runtomkring Helsingborg ska kunna dra nytta av satsningen.

– Öppna data i sig själv har inget värde, värdet uppstår först när denna data konsumeras av användare av de applikationer och tjänster som byggs med hjälp av denna data. Helsingborgs stad samt företag och organisationer i Helsingborg har stora mängder data om alla möjliga ämnen – alltifrån trafikplanering till skolmåltider, från äldrevård till turistinformation. Mycket av denna data är idag offentlig men svårtillgänglig. I en tid då de flesta har en smartphone i fickan och använder internet dagligen så bör även stadens information vara tillgänglig den vägen, säger Andreas Krohn.

Hittills har Öppna Helsingborg publicerat händelsedata från bland annat polisutryckningar, räddningstjänster och anställda på kommunen. Totalt 41.000 datapunkter ingår i den första publiceringen.

– Anledningen till satsningen är vi vill göra Helsingborg mer transparent, till exempel så att invånare kan se vart skattepengar egentligen tar vägen. Vi tror att transparensen kommer att spara en hel del pengar åt kommunen. Dessutom blir det förr eller senare ett måste för kommuner att publicera öppen data, men vi vill ligga i framkant, säger Andreas Krohn.

Att ha många olika datakällor är i sig inget egenvärde och Andreas Krohn poängterar att Helsingborg vill publicera data som kommer till användning. Han medger samtidigt att det är en av utmaningarna, vilket dock försöker lösas genom en öppen informationswebb som bland annat innehåller omröstningar för vilken data som invånarna helst vill se.

Fakta

Öppna Helsingborg är ett projekt för att göra data från av Helsingborgs stad fritt tillgänglig för alla invånare genom att publicera den som öppna data. Diskussionen med de som ska konsumera och använda Helsingborgs öppna data sker land annat genom experimentplatsen Öppna Helsingborg Labs och genom att vem som helst kan föreslå och rösta på vilken data som Helsingborg ska publicera.