Entreprenörer som startar e-handel idag möts av ett färdigutvecklat ekosystem av teknikleverantörer som gör det enkelt att komma igång. Men för att lyckas krävs det mer än en bra e-handelsplattform. Fokusera därför mer på affärsidén än på tekniken vid starten.

1. Unikt värde

Du måste kunna svara på vilket unikt värde din nätbutik tillför marknaden. Vad skiljer din butik från konkurrenternas? Varför ska kunderna handla från dig? Om du inte kan svara på dessa frågor måste du tänka om eller lägga ner hela projektet.

2. Affärsplan

Att starta e-handel är ingen trollstav som automatiskt tillför ett värde och tillväxt till ett företag. Ta fram en affärsplan som sammanfattar företagets affärsidé och identifiera företagets erbjudande till kunderna.

I affärsplanen bör det finnas information om sortiment, målgrupp, marknad, kanalstrategi, konkurrensanalys, prispolicy, varumärkesskydd, domänpolicy, marknadsföring, teknik, logistik, hot, budget, kapitalbehov och personalbehov.

Vill du lära dig mer om e-handel? Anmäl dig till Internetworld Academys e-handelskurs den 4 februari.

3. Räkna på allt

Identifiera de viktigaste nyckeltalen, mät och räkna på allt. Några viktiga nyckeltal är:

Täckningsbidrag för enskilda order
Kostnad för anskaffning av en ny kund
Marknadsföringskostnad sett till omsättning
Konverteringsgrad
Lagrets omsättningshastighet
Varulagrets värde
Fraktkostnad per order
Returandel
Snittordervärde

4. Sortiment och varumärken

Utan ett brett och attraktivt sortiment blir det ingen e-handel. Framgångsrika e-handlare har ofta ett brett sortiment av starka varumärken. Sedan kan egna varumärken öka lönsamheten samt stärka butikens konkurrenskraft.

Trots detta är det viktigt att vara försiktig i början och inte bygga upp ett allt för stort lager av produkter som senare visar sig vara svåra att sälja. Ett bra samarbete med svenska grossister är en framgångsfaktor.

5. Nischning och internationalisering

Nischning och internationalsering är nödvändigt för mindre aktörer för att lyckas. Genom att satsa på smala nischer går det att vara konkurrenskraftig globalt. Tänk stort i fråga om internationalsering. Norden är närmast en hemmamarknad för svenska e-handlare. Det finns en värld utanför Norden med massor av intressanta marknader.

6. Kapital

Trots att e-handeln bara står för ungefär sex procent av detaljhandeln börjar den bli allt mer mogen. Det betyder att du normalt behöver externt kapital för att nå den omsättning där det går att tjäna pengar. Räkna inte med att få låna hos banken. Leta hellre rätt på ängelinvesterare, riskkapitalister eller ansök om mjuka lån hos statliga Almi.

7. Plattform

Välj en e-handelsplattform som du kan växa i. Ta höjd för framtida behov som hantering av valutor och olika momssatser. Planerar du att sälja på marknadsplatser bör det finnas färdiga integreringar med de stora marknadsplatserna. Tänk på att e-handelsplattformen är ett säljverktyg och undersök vilka sälj- och marknadsföringsfunktioner som plattformen erbjuder. Integrering med affärssystem är en annan viktig funktion som ger dig smärtfri administration. Idag är mobilanpassade mallar en hygienfaktor.

8. Rätt betalsätt

Tänk på att olika marknader efterfrågar olika betalsätt. Erbjud dina kunder de betalsätt de vill ha. I Sverige är online-faktura och kreditkort minimum. Låt dina utländska kunder få betala med sin lokala valuta.

9. Marknadsföring

Avsätt en ordentlig summa till digital marknadsföring. I ett uppbyggnadsskede kan marknadsföringen kosta så mycket som 40 procent av försäljningsintäkten. Pröva de digitala marknadsföringskanaler som finns och utvärdera alla.

10. Retention

Eftersom marknadsföring bara blir dyrare och dyrare är det livsviktigt att få kunder att handla igen. Här är shoppingupplevelsen från beställning till leverans och returhantering helt avgörande. Använd automatisk marknadsföring och nyhetsbrev för att återaktivera tidigare kunder.


Urban Lindstedt är e-handelsredaktör på Internetworld och föreläser om e-handel, på Twitter är han:@urbanl