”Jag och mig och mitt, nu! Det mobila ögonblicket, det är här och just nu.” Andreas Sjöström beskriver på Webbdagarna Offentlig sektor hur vi tack vare mobilen, ”livets fjärrkontroll”, har fått nya och förändrade behov. Vi vill inte vänta, vi vill ha våra behov uppfyllda nu. Och vi utgår från oss själva, med oss själva i centrum. För den som ska uppfylla de här behoven och leverera tjänsterna, produkterna och informationen ökar kraven.

Det är kundens tidsålder, konstaterar Andreas Sjöström.

Samtidigt, tänker jag, finns det också fler möjligheter. Det kan även bli lättare att uppfylla våra - kundernas, kommuninvånarnas, vårdtagarnas med fleras - behov när allt finns så nära, i mobilen i vår ficka. Vi ställer högre krav, men du som leverantör kan också räkna med större nöjdhet om du lyckas ge just din kund det han eller hon vill ha. Då kommer vi tillbaka. Levererar du till exempel rätt tjänst på rätt plats, med rätt kvalitet, kommer vi att välja dig direkt nästa gång. Du fanns ju där senast.

Jag funderar vidare på de mobila ögonblicken. Mobilen gör inte bara att vi kan få det vi vill ha just nu, vi kan också dela vidare omedelbart och visa andra, våra vänner. Blivande kunder eller mottagare av ditt budskap, de också.

Och allt ska vara något som går att fota snyggt, beskriva enkelt på max 140 tecken eller sammanfatta i en självbekräftande status. Går det i dag att fånga ögonblick utan att fota? Händer något på riktigt om vi inte kan berätta om det för andra?

Den tecknade serien Lilla Berlin i Metro skämtade häromdagen om vårt behov av att fota och dokumentera vår vardag. På ett katthem fanns det bara svarta katter kvar. De var inte lika populära, eftersom de inte blev lika bra på ett foto.

Om ditt budskap, din produkt eller din tjänst inte är delbar på ett vettigt sätt kommer kunden, vårdtagaren, eleven eller kommuninvånaren inte att berätta om den. Trots att han eller hon har livets fjärrkontroll i fickan.

Tre andra snabba spaningar från dagen:

1. Förändring

Förändring är bra. ”Evolve or die”, konstaterade Anna Kelly från PwC. Och Tomas Hellquist från Gagnefs kommun berättade om hur de kastade sig rakt ut och helt enkelt bara införde ett intranät, som några började använda i liten skala och som snabbt blev populärt bland allt fler. Ett intranät som fick växa fram organiskt. Våga ta klivet.

2. Kroppsdigitalisering

Vi opererar in chip och tas om hand av robotar. Både läskigt och fascinerande, tyckte Webbdagarnas besökare via Twitter.

3. Data, data, data

Öppna data ger kommuner i hela landet möjlighet att erbjuda invånare spännande tjänster. Och stora data är vår framtid.

Vi ses väl på Webbdagarna Växjö nästa vecka?!


Katarina Strömberg är chefredaktör på Inetrnetworld. På Twitter är hon: @Katcob