Olof Hernell, ansvarig för Google for Work i Sverige, berättar mer om fördelarna med en digitaliserad verksamhet.