Anna Rudels, Försäkringskassan och Oscar Erlandsson, Lowe Brindfors presenterar historien bakom Försäkringskassans rörliga identitet.