Innan Facebook at work är lanserat går det förstås bara att spekulera i om svenska företag kommer att vara intresserade av att använda tjänsten. Generellt finns det många goda skäl till att företag och organisationer skulle vilja jobba med lösningar från Facebook.

Läs mer: Så gör nya tjänsten Facebook till det vuxna alternativet

En aktör som redan gör detta är Helsingborgs Hamn som, lite förenklat, har använt Facebook som intranät i flera år för att kommunicera med sina anställda.

Andreas Eriksson
Andréas Eriksson

– Spontant låter det intressant med Facebook at Work. Men samtidigt är en av anledningarna till att vi använt Facebook att de anställda redan använder det privat och är bekanta med hur det fungerar. Det finns en igenkänningsfaktor. Om man skapar ett helt nytt verktyg där det krävs ett separat konto tappar man detta. Jag förstår tanken att hålla isär jobb och det privata, men i vårt fall har det varit en fördel att det varit sammankopplat, säger Andréas Eriksson, marknadschef på Helsingborgs Hamn.

Andréas Eriksson har inte varit orolig för att anförtro Facebook företagsinformation, eftersom Helsingborgs hamn inte har haft känslig information på Facebook utan använt Facebook som en kommunikationskanal till de anställda.

– För oss har Facebook varit en kommunikationskanal och inte en komplett ersättning för ett intranät.

Att anförtro mer dokument och företagsinformation hos Facebook skulle kräva en större eftertanke. Men Andréas Eriksson skulle gärna titta närmare på Facebook at Work.

– Vi sitter precis och ska bygga en intern portal och då vill vi gärna lyfta in vår slutna Facebookgrupp där. Så om det skulle finnas en lösning från Facebook skulle den vara spännande att utvärdera för oss.

Finns det någon funktion du skulle önska av en Facebooklösning för företag?

– Det skulle i så fall vara bättre sökbarhet. Att man enkelt kan hitta gamla diskussioner för att kolla upp något som har sagts tidigare. En annan grej kunde vara att jag skulle vilja ta bort högerspalten med annonser. Då hade det blivit mer företagsvänligt. Så kanske en större möjlighet att anpassa layout och utseende skulle vara önskvärt. Men utan att tappa igenkänningen.