Ungdomar lägger i dag hellre sin tid på chatt-appar som Kik, Snapchat och Whatsapp än på Facebook, enligt en studie gjord bland 170 000 tonåringar i 32 länder.

Studien, som genomfördes av Global Web Index, visar att Snapchat är den app som tonåringar använder flitigast. I Snapchat, som också är den app som växer snabbast, går det att skicka tidsbegränsade bilder och filmer.

Facebooks app Messenger är inte särskilt populär hos tonåringarna. Trots att Facebook har flest användare, och att du även där kan dela foton och skicka meddelanden, har aktiviteten sjunkit 20 procent de senaste två åren.

Bland svenska tonåringar mellan 12 och 15 år använder 24 procent någon av chatt-apparna Kik, Snapchat eller Whatsapp dagligen, enligt studien Svenskarna och internet, som gjorts av Stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE. Studien visar även att det är elvaåringar som använder chatt-apparna i störst utsträckning dagligen – hela 47 procent.

Men varför flyr tonåringarna Facebook? I studien från Global Web Index svarar 54 procent att de andra användarna inte är intressanta längre, medan 50 procent tycker att Facebook har blivit tråkigt. 27 procent anser att det inte längre är coolt att vara på Facebook. Nästan 30 procent av de som svarat i undersökningen uppger att de inte är så ofta på Facebook eftersom deras vänner inte är där.

Ungdomarna har dock inte övergett Facebook helt, de har bara utökat sitt användande till flera kanaler och använder i dag flera olika appar.
Snapchat, Tumblr och Instagram har de yngsta användarna. Mer än 70 procent av användarna av de två senare är under 35 år. Bland Snapchat-användarna är nästan 85 procent under 35 år.

50 procent av tonåringarna svarar att den främsta anledningen att de håller till på dessa plattformar är att de vill hitta roligt och underhållande innehåll.

Charlotte da Silva Salgado
I dag måste företagen finnas på flera plattformar samtidigt för att kunna kommunicera effektivt med sin målgrupp, säger Charlotte da Silva på Salgado Kommunikation.

- Användningen av sociala medier har blivit ett sätt att umgås oavsett ålder. Och precis som i det fysiska rummet vill inte kidsen hänga där mamma och pappa är i någon större utsträckning, säger Charlotte da Silva, som är grundare av och vd på Salgado Kommunikation.

- Hemma finns, och kommer alltid att finnas, men vi breddar och hittar andra forum. Det är ingen skillnad på nätet. Sociala medier är en del av oss i dag och vill man som företag kommunicera effektivt med sin målgrupp gäller det att finnas på flera plattformar parallellt. Inklusive Facebook.

Att just chattjänster och plattformar som Snapchat har blivit så stora hos ungdomar är en naturlig process, menar Charlotte da Silva, eftersom vi hos ungdomar alltid ser en motpol till det som vuxna gör.

- I framtiden tror jag att vi kommer att se en utveckling av dessa sociala plattformar, där tidseffektivisering och add ons i form av smarta tjänster kommer att vara en stor del. Exempel på en sådan kan vara transferering av pengar, säger Charlotte da Silva.

Fakta

Ask.fm – Du skapar en egen sida med personlig information, där andra kan ställa frågor till dig, anonymt eller öppet. Tonen kan vara hård och frispråkigheten påtaglig.

Tumblr – En plattform där du kan publicera text och bilder. En blandning av blogg och socialt nätverk där du också kan följa andra.

Kik – En meddelandeapp där du kan skicka text, bilder och videofilmer till dina vänner.

Snapchat – En chatt-app där du kan skicka tidsbegränsade bilder och filmer. När din valda tidsram gått ut försvinner bilden eller filmen för alltid.

Whatsapp – Meddelandeapp som numera ägs av Facebook. En mobil plattform där du kan skicka text, bilder och videofilmer till dina vänner.

Instagram – Mobilapp för fotodelning.

Twitter – Ett socialt nätverk och mikroblogg.

Alla appar ovan är gratis att ladda ned och använda.