Yasmine El Rafie är utvecklingsredaktör för sociala medier på Sveriges Radio. På Webbdagarna Stockholm kommer hon bland annat att diskutera vilka kompetenser och resurser som behövs i en organisation när man jobbar med sociala medier och hur arbetet med SR:s framgångsrika sociala medier-handbok sett ut.

Hur ser ditt arbete på Sveriges Radio ut i praktiken?

– Man kan säga att jag är som en specialist eller internkonsult på sociala medier-journalistik. Jag ingår i ett team med utvecklingsredaktörer som analyserar vad som funkar, letar best practises bland våra runt 200 redaktioner, drar slutsatser och kommer med rekommendationer i våra diskussionsgrupper och nyhetsbrev. Vi har också samlat rekommendationerna till en sociala medier-handbok för att uppmuntra företaget att jobba enhetligt, och vi håller en gång om året i en spetsutbildning för våra "superanvändare" – ambassadörer på företaget med särskilt ansvar för taktik och fortbildning på den egna redaktionen. Även om huvudansvaret för krishantering inte ska ligga på Digitala medier, där jag jobbar, har det också blivit något som sysselsatt mig en del i kulisserna. Därutöver omvärldsbevakar jag och åker och lyssnar eller föreläser på en och annan konferens.

Hur viktigt skulle du säga att det är för "vanliga" företag att ta fram en handbok för sociala medier liknande den ni gjort?

– Jag tror att alla organisationer vinner på att ha ett tydligt och enhetligt förhållningssätt till sociala medier om de vill kommunicera med personerna därute. Det ökar också tryggheten för personerna på golvet, särskilt om de har större kompetens om sociala medier och örat mot marken i högre utsträckning än sina chefer. Chefer som på grund av okunskap inte ger tydliga direktiv eller straffar sina anställda på felaktiga grunder tycks inte vara helt ovanligt inom "nya" områden som utvecklas snabbt, och det skapar en stor osäkerhet för exempelvis en community manager långt ner i hierarkin. Sedan tror jag att alla företag skulle vinna på att anamma riktlinjerna i vår handbok, där vi trycker på att vara lyhörd, ödmjuk, transparent och ärlig i sociala medier, inte minst inför kritik.

Hur viktigt är det för organisationer med samhällsbärande funktioner att finnas i sociala kanaler? Är det kanske än viktigare för dem än för traditionella företag?

– Det är klart att det är extra viktigt för organisationer i allmänhetens tjänst att på allvar agera i allmänhetens tjänst, men jag tror att de flesta brands – för att inte tala om samhället i stort – vinner på att uppskattas som lyhörda, ödmjuka, transparenta och ärliga, om inte annat så för att vem som helst numera kan skriva en förödande viral sågning av dem på sin blogg.

När jag först kontaktade dig före jul för den här intervjun var du fullt upptagen med Musikhjälpen. Vilken roll spelade du där?

– Musikhjälpen är vårt absolut största projekt när det gäller sociala medier. Jag lade upp strategin för och ledde ett team på sju personer som ansvarade för att förse Musikhjälpens sociala medier-plattformar med innehåll, vara pulsmätare och second screen-kompis, och som svarade på alla frågor som kom in. Musikhjälpen bygger på en down-top-inställning där publiken ÄR projektet.

Vilka sociala plattformar kommer att gälla framöver i sociala medier tror du?

– Jag tycker att det är ganska meningslöst att prata om plattformar. Förhållningssätt och kontrakt med publiken går igen på olika plattformar även när gamla dör och nya uppstår – när Musikhjälpen i år satsade extra på Vine och Youtube så åkte de siffrorna upp. Det är klart att inget företag i dagsläget kan tävla med Facebooks kraft, och är man en late adopter där i dag är det tungt att försöka komma ikapp konkurrenterna. Men det beror helt på vem du vill nå. Youtube är enormt exempelvis, men nämns av något skäl mycket mer sällan, vilket är extra konstigt om du exempelvis riktar dig mot unga killar. Vill du nå modeintresserade kvinnor på 35+ kan du inte missa Pinterest. Instagram har sin publik och Snapchat och Whatsapp ger dig kidsen. Du behöver veta i vilken korg dina ägg mår bäst, om du nu inte vågar välja flera.


Intresset är större än någonsin för Webbdagarna Stockholm 24-25 mars. Ta chansen och säkra din plats! Hundratals har redan anmält sig på www.webbdagarna.se/stockholm

Fakta

Registreringen har öppnat och anmälningarna strömmar in. Årets tema är ”smarta affärer” – att se bortom klick, likes och snabba affärer för att fokusera på långsiktiga affärsmål genom data och smarta tjänster.

Boka innan nästa prishöjning den 12 februari, så sparar du 1 000 kronor. Hundratals har redan anmält sig, gör det du också!

Anmäl dig och läs mer om Webbdagarna: www.webbdagarna.se/stockholm