Här är först tre saker som gör det svårare att vara lönsam via mobil AdWords-trafik:

* Konverteringsgraden är 30 procent lägre för mobiltrafiken (Marin software Mobile Search Advertising Around the Globe 2014)
* Tid spenderad på webbplats är 50 procent lägre för mobiltrafik
* Google har gjort det svårare för separata mobil- och datorstrategier

Baserat på ovan fakta är här tre tips för bättre mobilstrategi för AdWords:

Google

1. Mobilanpassad och konverteringsoptimerad mobilsajt

Mobilanpassning är inom två veckor mer eller mindre ett krav från Google och påverkar kvalitetspoängen för AdWords och därmed även klickpriserna. Det som Google anser vara en mobilvänlig sajt innebär dock inte per automatik att den är konverteringsvänlig, så fokusera på båda delarna.

2. Separata mobil och datorkampanjer

Google rekommenderar att ”slå ihop dator och mobilt, det är enklare”. Vi rekommenderar att ha separata kampanjer för dator och mobil eftersom beteendet skiljer sig markant. Det går fortfarande att göra (genom en work-around) och lönar sig signifikativt i längden. Lönsamhet är viktigare än enkelhet.

3. Anpassa kampanjerna till mobilt beteende

* Telefonsamtal och nedladdning av app kan vara viktiga mål
* Sökning efter lokal information är stor via mobilen
* Sökord och sökfraser är kortare
* A/B-test för att hitta bäst målsida är ännu viktigare
* Bara två annonser syns ”above fold”
* Risken för felklick är större i mobilen

Alla dessa faktorer påverkar och bör anpassas när man sätter upp, optimerar och utvärderar mobilannonseringen.

Det finns en mängd intressanta teser att utvärdera. Är till exempel Iphone-användare mer värda än Android-användare? Men det viktigaste är att man är medveten om att det är olika beteenden och förutsättningar för den mobila trafiken och anpassar sig därefter.

Läs mer om förändringarna hos Google: http://googlewebmastercentral.blogspot.se/2015/02/finding-more-mobile-friendly-search.html


Karl Lindberg är delägare på Adwords-specialistbyrån Ad Relevance

Fakta

Välkommen till en inspirerande och lärande heldagskurs för dig som vill utveckla dina kunskaper inom seo, ett område som blir allt viktigare för många företag. Som deltagare får du en uppdaterad bild av hur du kan jobba med och bli framgångsrik inom sökmotoroptimering både idag och i framtiden. Kursen riktar sig till dig som har viss tidigare erfarenhet av sökmotoroptimering men vill utvecklas och bli bättre rustad. Vi fokuserar på konkreta praktiska lösningar som du har användning av i vardagen. Boka din plats: http://www.webbdagarna.se/academy/seo-essentials