Lanseringen av nya toppdomäner pågår för fullt och det kommer nya varianter i princip dagligen. De flesta passerar utan att innebära varken ett hot eller en möjlighet för företag då de inte är av särskilt uppseendeväckande karaktär. Nu lanserar dock ICM Registry toppdomänerna .PORN samt .ADULT och då detta är verksamheter som företag i regel vill undvika att förknippas med ger lanseringen anledning att fundera över om tillräckliga åtgärder vidtagits för att skydda ert företags varumärken.

Delphi
Angelica Lundqvist och Kristian Fredrikson på advokatfirman Delphi.
Under förutsättning att ett domännamn är ledigt under den aktuella toppdomänen finns som utgångspunkt inget hinder för att registrera ett annat företags varumärke som domännamn. Är man missnöjd med tilldelningen av ett domännamn, exempelvis därför att man är innehavare till det varumärke som registrerats som domännamn, kan man vända sig till domstol. För de flesta toppdomäner tillhandahålls även ett alternativt tvistelösningsförfarande, till exempel ICANN:s Uniform Domain Name Dispute Resolution, genom vilket tilldelning av domännamn kan överprövas. Om prövningen i domstol respektive alternativt tvistelösningsförfarande utmynnar i ett beslut till den klagandes fördel, kan denne sedan kräva att det aktuella domännamnet hävs eller överförs.

Att föra process i domstol eller alternativt tvistelösningsförfarande är däremot sällan önskvärt och även om domännamnet sedermera hävs eller överförs till den rättmätige ägaren, hindrar detta till exempel inte att företagets anseende redan skadats i och med den ursprungliga registreringen. Det är därför en god idé att i förebyggande syfte se över hur företagets varumärken – registrerade som oregistrerade – skyddas och hur det befintliga skyddet eventuellt kan förbättras.

Läs mer: Pirater ska få dig att köpa ditt domännamn

Ett sätt att skydda såväl oregistrerade som registrerade varumärken (och givetvis även egennamn) är så kallade defensiva domänregistreringar. Detta innebär att man registrerar sina varumärken som domännamn under toppdomäner där man vill förhindra att annan registrerar varumärkena, som .PORN och .ADULT. Även om defensiva domänregistreringar ger ett visst skydd, kan det i praktiken visa sig vara både svårt och kostsamt att på detta sätt skydda samtliga varianter och variationer av ens varumärken under flera olika toppdomäner.

Ett annat sätt att skydda registrerade varumärken mot oönskade registreringar under nya toppdomäner är att anmäla varumärkena till Trademark Clearinghouse, vilket är en central databas dit alla nya toppdomäner är anslutna. Anmälan till Trademark Clearinghouse innebär ett antal fördelar såsom förtur till registrering av varumärket under nysläppta toppdomäner, notifiering om någon försöker registrera varumärket samt notifiering till annan registrerande part om att varumärket existerar och är anmält till Trademark Clearinghouse.

Läs mer: Därför gav de bort domänen till sin konkurrent

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns all anledning att se över varumärkes- och domännamnsstrategier i syfte att skydda sig mot skador på företagets och varumärkens anseende. Att föra en rättslig process om ett redan tilldelat domännamn är möjligt men ofta inte önskvärt, varför vi rekommenderar företag att agera i förebyggande syfte. Se till att i alla fall de viktigaste varumärkena är registrerade, och anmäl dem till Trademark Clearinghouse. Är varumärket tillräckligt viktigt, registrera det också själv som domännamn under de mest kritiska toppdomänerna, för att behålla full kontroll över användningen av varumärket.


Kristian Fredrikson och Angelica Lundqvist
Advokatfirman Delphi, Malmö

Fakta

Pengar i sjön eller genomtänkt investering? Vet du vilken effekt din marknadsföring får och om den satsning du gör lönar sig? Årets superaktuella tema på Webbdagarna Göteborg 23 - 24 september är ROI, allt från intäkter till viral spridning. Boka din biljett innan den 17 juni, så sparar du 2 000 kronor: www.webbdagarna.se/goteborg