Therese Reuterswärd

Magisk kundvård

Glöm allt vad automatiska talsvar heter. Generation Y kommer att kunna förmänskliga den mest stelbenta kundtjänst. De har varit aktiva på MySpace, Facebook, Twitter och YouTube sedan dagen tjänsterna lanserades. De vet precis hur man ska hantera troll och gnällspikar och är därför perfekt lämpade att jobba med kunddialog. Många driver en egen blogg och är medlem i digitala communities, så de vet med säkerhet vilka oskrivna regler som gäller i olika digitala forum. Personer från Generation Y kommer inte att ha något emot att ni postar omdömen om deras kundbemötande direkt på deras LinkedIn-profil.

 
Fantastiskt innehåll

Som anställd på ditt företag tillför Generation Y en riktigt värdefull egenskap: förmågan att skapa text, bild och video i olika format. Och de slänger inte ur sig vad som helst. Jämfört med föregående generation har de ett stort och uppdämt behov av att få uttrycka sig. Dessutom suktar de efter bekräftelse. Den här generationen vet att innehåll som ska spridas organiskt måste vara fantastiskt och läsvärt annars får man inget gensvar från följarna. Hos Generation Y hittar du fantastiska innehållsskapare som vet vad som krävs för att bli ihågkommen i bruset.

Läs mer: "Slutpratat om digital och traditionell marknadsföring"


Bättre samarbeten

Generation Y har aldrig förstått idén med att ett företag är uppbyggt av avdelningar. Internet har lärt dem att kommunikation sker på mottagarens villkor. Och mottagaren struntar i att marknad, sälj, pr och kundtjänst inte är en synkad enhet. När kommunikation delas, tolkas och sprids i realtid ställer Generation Y krav på att samarbetet funkar likadant internt. De förväntar sig att man jobbar tvärs över hierarkier och affärsområden. En 25-åring betraktar sig inte nödvändigtvis som anställd utan som en kollega med del av ett kollektivt uppdrag. Utnyttja denna nätverksinstinkt till att bygga broar och gränsöverskridande samarbeten.

Kunskapen stannar i företaget

Personer från Internetgenerationen vet att kunskap blir mer värdefull när den delas med andra. Som kollega är Generation Y därför inte intresserad av att ”äga” information eller att sitta och ruva på insikter och erfarenheter. De här personerna är vana att samla in, kategorisera och distribuera information till sina läsare och följare. Låt dem fylla en pedagogiska funktion för din verksamhet. Jobbar du i en organisation med generationsklyftor och låg digital mognadsgrad? Ta tillvara 80- och 90-talisternas kunskap genom att låta dem bli mentorer åt äldre chefer på företaget.

Läs mer: Så skapar du en levande webbplats


Förbättrad feedbackkultur

I nästan alla enkäter med Generation Y nämns feedbackkulturen som en av de avgörande faktorerna när man väljer arbetsplats. Det gäller inte bara återkoppling på inviduella prestationer. Generation Y förväntar sig att både marknadsstrategier och produktutveckling utvärderas och justeras löpande. I storstäderna är startup-kulturen en stor inspiration. Där bygger skapande på agila metoder som till exempel Scrum eller test-driven utveckling. Det är naturligt för ett startupföretags att söka ständig feedback för att utvecklas. Vill du att ditt företag ska leda utvecklingen i er kategori i stället för att vara tvåa på bollen? Då ska du anställa personer från Generation Y.

Tro nu inte att det bara är att håva in Millennie-generationen och sätta dem i arbete. Först måste ni till varje pris automatisera alla rutinmässiga och repetitiva arbetsuppgifter. Sedan behöver ni inhandla de senaste mobiltelefonerna och uppdatera er digitala infrastruktur. Generation Y söker sig till arbetsplatser med möjlighet att jobba varifrån och närsomhelst. Ha tålamod med dina digitala underbarn. Det kommer att löna sig för framtiden.


Pengar i sjön eller genomtänkt investering? Vet du vilken effekt din marknadsföring får och om den satsning du gör lönar sig? Årets superaktuella tema på Webbdagarna Göteborg 23 - 24 september är ROI, allt från intäkter till viral spridning. Boka din biljett innan den 17 juni, så sparar du 2 000 kronor: www.webbdagarna.se/goteborg