Erik Modig är forskare vid centret för konsumentmarknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2007 forskar han på området kommunikation för att ta reda på vilken typ av marknadskommunikation som är mest effektiv, oavsett om det handlar om olika typer av reklam eller hur digitaliseringen har påverkat sättet vi kommunicerar.

– Digitaliseringen har lett till att allt är kommunikation i dag: pr, reklam, butiker som sysslar med e-handel med mera. Jag tittar på hur vi tar in och påverkas av olika slags budskap, meddelanden och miljöer. För att hitta svar på dessa frågor tittar jag mycket på hur hjärnan bearbetar kommunikation och påverkas av den, så jag har mycket fokus på hjärnforskning. berättar Erik Modig.

Erik Modig
Erik Modig är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Jag började med att titta på tv och print, de två stora kommunikationsformerna inom reklam historiskt sett. Sedan har jag fått bredda mig under årens gång. Det digitala har vuxit väldigt mycket under dessa år, men även sociala medier, content och annat. På ett sätt har det blivit ett mer fragmenterat medialandskap, samtidigt så brukar jag säga att allting är kommunikation i dag. Jag pratar nästan inte längre om reklam, pr, content, socialt eller digitalt - allt hänger ihop. De här olika benämningarna har lite förlorat sitt värde idag. Om man tittar på den mänskliga hjärnan så särskiljer inte den mellan de här olika formerna. Den vet ju inte vilket slags information den bearbetar. Även om det digitala har hamnat mer i fokus så är det rent hjärnforskningsmässigt inte så stor skillnad.

Läs mer: Vi satte 50/50 som mål. Ni kan aldrig ana vad som hände sedan ...

Vad kommer du att prata om på Webbdagarna Göteborg?

– Just nu pratas det mycket om konvertering, och hur man ska konvertera olika besöksströmmar. Det finns flera olika typer av kommunikation som fokuserar på själva konverteringen och vi utvärderar ofta kommunikationen baserat på mätningar av konverteringen eller själva försäljningen. Problemet är att kommunikationen som fokuserar på konvertering ofta missar den andra delen av pusslet, nämligen vinstmarginalen.

Du har skrivit flera böcker. Din senaste bok heter Kontroll, vad handlar den om?

– När digitaliseringen bidrar till att allting går samman vill jag skapa en förståelse för hur kommunikation fungerar. Fram till i dag har vi haft många olika recept, strategier och "buzz words" men det är ingen som har tagit ett helhetsgrepp om hur kommunikation fungerar. Jag har skapat en enda modell som man kan använda sig av oavsett om det handlar om reklam, pr, digitala kanaler eller någon annan typ av kommunikation.

Läs mer om Eriks bok: http://www.kommunikationskontroll.se


Med programpunkter om bland annat webbanalys, a/b-tester och konvertering samt huvudtemat ROI kommer Webbdagarna Göteborg 23 – 24 september att göra mer för dina digitala affärer än något annat event. Skynda innan platserna tar slut, aldrig har vi sålt så många biljetter redan före sommaren som i år! Läs mer och anmäl dig HÄR.