Människor är uppkopplade dygnet runt, från att i lugn och ro läsa morgontidningen på Ipaden till att snabbt boka en Uber-bil till jobbet när man försovit sig. Alla gånger en person integrerar med teknik är en möjlighet att nå dem med ett budskap. Det är något man måste testa sig fram till för att förstå vad som fungerar, menar Fredrik Heghammar, ceo och co-founder på Another Tomorrow, tidigare Google Creative Lab.

Fredrik Heghammar
Fredrik Heghammar.

– Om man jobbar med utgångspunkt i user experience går det att hitta massor av "touch points". Det finns ett enormt smörgåsbord av möjligheter att kommunicera kring i dag. Men det är omöjligt för en reklambyrå eller marknadsavdelning att lägga pengar på att göra allt. Det är där prototyping kommer in i bilden. Möjligheten att testa många små grejer, och att fortsätta testa tills det att man hittar ett fungerande spår att jobba vidare med i större skala, säger Fredrik Heghammar.

Läs mer: "För att kunna jobba agilt måste man älska misstag"

Den traditionella modellen för marknadsföring har varit att komma på en idé och bygga en kampanj kring den för att sedan lansera. Först efter lansering mäter och utvärderar man kampanjen för att se om den fungerar eller inte.

– Med en prototyp vänder man på den ekvationen. Man börjar med att testa och sedan lanserar man. Man jobbar i cykler, där man kommer på idéer och testar dem omgående, varefter processen börjar om tills man har hittat rätt. Ett ”fail fast, not big”-tänk.

Att prototypa innebär att i grupp jobba sig igenom en designsprint för att lösa en gemensam uppgift under en bestämd tidsram, allt från en dag till en vecka. En prototyp tas fram på den bästa lösningen. En prototyp kan vara en presentation, en snabbt hopklippt film, ett manuskript eller en affisch; något som utomstående kan reagera på och ha en åsikt om. Det sista steget i sprinten är att visa upp prototypen för en testgrupp.

– Det är viktigt att ha flera perspektiv från start när man jobbar fram idéerna. En säljavdelning har ett annat perspektiv än de som jobbar med kundsupport eller som utvecklare. Alla avdelningar på ett företag, såväl som externa konsulter, kan med fördel vara med och prototypa. När man i sista steget visar upp sin prototyp för en testgrupp får man direkt feedback på om idén håller eller inte, och vet sedan hur man ska jobba vidare för att skapa en fungerande kampanj, tjänst, budskap eller vad det än är man planerar nå fram till, säger Fredrik Heghammar.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

Innan start: Formulera problemet – vad är det ni vill lösa? Samla teamet, boka upp kalender och boka in intervjuer med en testgrupp på dag 5 redan innan ni börjat tänka ut lösningen.

Måndag: Unpack – berätta om allt ni vet i dagsläget, låt alla ge sin syn på nuläget. Hur ser säljavdelningen, kundsupport, ingenjörer, ledningsgruppen och eventuella externa konsulter på situationen?

Tisdag: Sketch – dela upp teamet i mindre grupper och börja ta fram idéer till en lösning. Rita lösningarna på papper. Nu tillkommer detaljer och djup till grupptänket.

Onsdag: Beslut – presentera allas förslag och bestäm vilken av lösningarna som är bra.

Torsdag: Prototyp – Skapa en prototyp av de bästa idéerna. Prototypen kan vara en film, en skiss, en affisch, en banner eller vad som helst som är lätt att visa upp för andra och få en reaktion på.

Fredag: Testa! – Visa din prototyp för den tilltänkta målgruppen i enskilda intervjuer. Ta del av deras tankar i realtid. I slutet av dagen kommer du ha en tydlig bild av vad i idén som fungerar och vad som inte gör det. Det som fungerar kan du nu gå vidare med i större skala.

Läs mer på http://www.gv.com/sprint.