I Sverige har Facebook at work ännu inte blivit så vanligt, även om ett antal företag använder vanliga Facebook för internkommunikation i form av grupper och meddelandetjänsten.

– Det har varit vanligt att företag efterfrågat Facebook-liknande funktioner på sina egenutvecklade intranät och tjänster som Microsofts Yammer och Salesforces Chatter har länge gjort sitt bästa för att efterlikna Facebook. Min erfarenhet är att det har varit svårt att få de anställda att faktiskt använda sitt intranät i den utsträckning som man önskat. Kanske kan det förändras i och med Faceboook at work, säger Petronella Turesson.

– Vi har ingen strategi för att få folk att använda plattformen, vi vill att det ska växa organiskt så att folk själva hittar vägar att använda plattformen. Vi vill inte sätta regler och måsten. När vi testade i somras hade vi fria ramar, vilket fungerade bra, och det är hur vi har tänkt använda det framåt också, säger Andrew Horne.

Petronella Turesson menar att de funktioner man vill ha ut av ett intranät i dag, som utöver snabb interndokumentation även kan vara delning av dokument eller projektplanering, inte nödvändigtvis måste rymmas på en och samma plattform.

– Det blir enklare att byta ut en del som inte fungerar om den inte är hopbyggd med allt annat. I dag har man möjlighet att tänka modulärt och alla kan hitta sin "stack" av passande lösningar. Där kan Facebook at work få en naturlig plats. Att alla anställda vet vad de förväntas använda är huvudsaken, säger Petronella Turesson.

Läs mer: "Bättre sök skulle göra Facebook mer företagsvänligt"

Något som talar emot att svenska företag skulle börja använda plattformen är tilliten till Facebook överlag, tror Petronella Turesson.

– Många företag har upplevt problem med att funktioner plötsligt stängts av i Facebooks SDK, deras verktyg för utvecklare, eller att förutsättningarna för appar och företagssidor har förändrats. Jag tror i slutändan att känslan av att man inte har kontroll kan påverka benägenheten att börja använda Facebook at work.

Andrew Horne på RBS är dock övertygad om att valet att övergå till plattformen för internkommunikationen kommer att leda till bättre sammanhållning globalt på banken.

– Folk kan använda tjänsten för att jobba med varandra i olika projekt och att stötta varandra. Dela kunskaper med varandra. När vi blir en mer sammansvetsad organisation internt kommer vi att göra ett bättra jobb och i slutändan kommer det att innebära ännu bättre service till våra kunder världen över.


Det är dags att ta ett helhetsgrepp om webbplatsen och allt som handlar om analys, sökoptimering, sökordsannonsering, texter, rörligt material med mera. Webbdagarna Academy har kurserna du inte får missa, bland annat om Google Analytics, Google Adwords, att skriva texter för webben, att göra en egen podcast och mycket, mycket mer. Läs mer och boka en kurs HÄR.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning