– Vi började tidigt med att testa våra idéer och vår tjänst med vänner, bekanta och våra chefer. Företagen där vi själva jobbade var också bland de första att använda sig av Mentimeter på möten och konferenser. Vi fick direkt feedback enkelt från vår direkta omgivning och kunde utveckla tjänsten. När vi senare stod inför investerare var vi redan tränade i att svara på frågor och prata inför folk, berättar Johnny Warström på Mentimeter.

Läs också: Doktorn kan komma – här är vinnaren av Startuplistan 2015

Mentimeter har funnits sedan 2014 och började som ett hobbyprojekt. Grundproblemet de ville lösa var att möten och konferenser ofta är tråkiga och att det är svårt att engagera publiken. Lösningen blev en mobilapplikation där man kan rösta i realtid på olika saker som sker på scen eller på ett möte. Sedan början av året befinner sig hela teamet i Silicon Valley som en del av acceleratorn 500Startups program.

Johnny Warström
Johnny Warström, Mentimeter.

– Att lösa ett problem handlar ofta om att se på hur omvärlden fungerar just här och nu. För fem år sedan bar man inte runt på en smartphone på samma sätt som idag, och då hade vår tjänst aldrig fungerat. Det är bra att koppla pitchen kring en idé eller tjänst till något som är fundamentalt i mänskligt beteende, säger Johnny Warström.

Weavler är en e-handelsplattform och marknadsplats som erbjuder kreatörer gratis webbshoppar samt hjälp med att marknadsföra butiken. Tanken är att göra e-handel till något som alla kan använda och förstå, genom att erbjuda support och nätverk för hela processen. Weavler är en del av Stockholm Universitets inkubator.

– Jag utgick mycket från mig själv när jag startade Weavler. Jag är själv kreatör och hade testat flera olika plattformar för att starta en webbshop. Men sedan kommer man till vikten av marknadsföring, det är svårt att öppna en butik på en gata där ingen går. På nätet krävs det att ha en strategi för att nå ut, men många kreatörer saknar tiden och kunskapen för att lyckas med det. Då kom jag på idén att skapa en tjänst som hjälper till med hela processen, från webbshop till marknadsföring, säger Isabelle Edlund.

– När man är en startup är det viktigt att vara tydlig med vad man står för och vad man gör. När jag presenterar Weavler går jag direkt på det viktiga, på själva grundkonceptet. De första 30 sekunderna är viktiga för att fånga någons intresse. Om personen sedan säger ”Åh berätta mer” kan du gå in mer på detaljer.

När du skriver en text, eller presenterar inför folk, är det viktigt att tänka på vem publiken är, och nischa sin pitch efter den publiken, menar Isabelle Edlund. Weavler fick nyligen 1,6 miljoner av Post- och telestyrelsen för att tillgänglighetsanpassa e-handel. 

Isabelle Edlund
Isabelle Edlund, Weavler.

– När vi presenterade för Post- och telestyrelsen tänkte vi att hela presentationen borde genomsyras av den tillgänglighet vi talade om att Weavler skulle möjliggöra. Vi använde ett typsnitt som är lätt att läsa för den med dyslexi och beskrev i detalj de olika funktionerna vi utvecklar ifall någon som lyssnade var blind. Hela presentationen anpassades så att oavsett vem som lyssnade eller såg skulle den vara förståelig för alla, precis på samma sätt som Weavler, säger Isabelle Edlund.

Läs också: ”Millenniegenerationen skippar hög lön – vill förbättra världen”

Både Isabelle Edlund och Johnny Warström talar om vikten av att vid ett tidigt skede få in perspektiv och åsikter utifrån på en idé. Då är det enkelt att snabbt få en uppfattning om vad som fungerar eller inte fungerar och utveckla idén löpande under processens gång.

– Vi började tidigt ta kontakt med beta-testare som överensstämde med Weavlers tilltänkta målgrupp. Jag ringde till kreatörer och förklarade tjänsten för dem. Det är viktigt att få feedback från målgruppen vid ett tidigt skede. Vårt syfte är att hjälpa kreatörer och att få deras input från början har varit en viktig strategi för oss, säger Isabelle Edlund.

– Att få in många perspektiv är alltid viktigt när man skapar en ny tjänst eller produkt. Både internt i vårt team och externt när vi talat med testpersoner har vi sett till att ha en demografisk mångfald. Det är extra viktigt också när man vill nå ut internationellt, budskap tolkas på olika sätt i olika delar av världen, säger Johnny Warström.


Nu drar vi igång uppladdningen inför Webbdagarna Malmö 17 – 18 maj 2016. Temat för i år är ”Intelligent kommunikation” och det blir allt från konkreta case till inspirerande keynoteföreläsningar. Läs mer och boka en plats redan idag HÄR!

Fakta

  • Tänk utifrån dig själv – vilka problem står du inför och hur kan din idé lösa dem?
  • Börja med din direkta omgivning och få tidigt feedback på din prototyp. Ändra löpande tills det att du har en idé som folk gillar och förstår.
  • Få in många perspektiv tidigt. Prata inte bara med folk som är och tycker som du, utan även med dem i andra åldrar, med olika bakgrund och från andra kulturer.
  • Vid pitchen, fundera på målgruppen och anpassa meddelandet efter dem. En investerare, en kollega eller en kund kan vara ute efter olika saker när de hör en pitch.
  • Fokusera på de 30 första sekunderna av pitchen och få med helheten där. Första intryck räknas.
  • Titta på liknande tjänster/produkter/kampanjer och fundera på vad i dem som har gjort att de spridits väl och blivit populära. Lär dig av det.
  • Koppla pitchen till något som är fundamentalt i mänskligt beteende och knyt det an till ett problem som produkten/tjänsten löser.
  • Driv på något som är aktuellt just nu.
  • Ju oftare man pitchar, desto mer erfarenhet får man av det.