För att svenska företag ska förbli konkurrenskraftiga måste den digitala förståelsen in där besluten tas. Det menar Suzanne Sandler, vd för Styrelseakademien Stockholm, som nyligen släppte rapporten ”Digital affärs- och ledarskapsförmåga hos Styrelseakademiens medlemmar”.

Undersökningen visade att mer än hälften av styrelserna anser sig vara mindre digitala än sina kunder.

– Digital transformation är lika mycket en ledarfråga som det är en teknikfråga. Vi är oroliga för att företagens beslutsfattare har fel uppfattning om vad som är digital kompetens. Många tror fortfarande att det handlar om att ha en bakgrund inom it-branschen, men det är inte nödvändigtvis samma sak som att transformera ett företag och en affärsidé, säger Suzanne Sandler.

Läs också: Talia Wolf: Därför måste du ha koll på mobilsurfarens känslor

Suzanne Sandler menar att det fortfarande saknas fullt engagemang för att driva digitaliseringsfrågan på styrelsenivå. Samtidigt påpekar hon att svenska företag har lyckats förändra verksamheter tidigare och att det finns flera fördelar med att inte alltid ”vara först”. Men när Styrelseakademien anordnar event och seminarium för bygga styrelsemedlemmars digitala kompetens är intresset från näringslivets högsta beslutsfattare fortfarande relativt svalt.

– Vi såg samma utmaningar när CSR blev aktuellt på riktigt. Digital transformation är vad hållbarhet var för tio år sedan. Idag går det inte att bortse från att integrera hållbarhetsaspekten i ens affärsstrategi, säger Suzanne Sandler.

Finns det en risk med att göra digital transformation till en styrelsefråga om det saknas intresse?

– Ja och nej. Samtidigt finns det idag få personer som är dedikerade till att titta på den tekniska utvecklingen kontra företagets erbjudande och affär. Ägarskapet kring digitaliseringen måste ligga hos de som ansvarar för den övergripande strategin. Däremot tror jag att många styrelser kan bli bättre på att plocka in kompetens både från medarbetare och från omvärlden, säger Suzanne Sandler.

Även Magnus Mähring, som bland annat forskar om transformationsprocesser kopplade till it på Handelshögskolan i Stockholm, understryker vikten av ett tydligt ägarskap. Men han pekar också på risker kopplade till att en person eller funktion ensamt bär ansvar för digitaliseringsprocessen.

Magnus Mähring
Magnus Mähring.

– Om en person får ägarskap för att driva organisationens digitalisering finns risken att andra släpper sitt ansvar. Digitaliseringen måste till viss del ägas och drivas av alla i verksamheten, säger Magnus Mähring och fortsätter:

– Samtidigt visar en studie vi har genomfört att en tydlig ansvarsfördelning ger mer fokus åt frågan, vilket är bra. Men i tillägg måste personen som ska driva digitaliseringsprocessen vara inkopplad i de strategiska diskussionerna. Det fungerar inte att han eller hon är med som ”expert ibland”. Klart ansvar och medverkan där beslut tas ger bäst resultat.

Vd och ledning måste skapa möjligheter för medarbetare att laborera med nya lösningar och plattformar. Organisationen ska våga experimentera i väntan på att en tydlig strategi levereras uppifrån.

Läs också: Så kan företag synas på Pokémon Go – och det här bör du tänka på inför kommande digitala hajpar

– Som chef har du ett ansvar för att ständigt vara i dialog med dem som har specialistkompetens inom digitalisering. Chefens roll handlar om att driva och utveckla sitt affärsområde, då är det svårt att se att det digitala inte spelar en avgörande roll, säger Magnus Mähring.

Går det att kanalisera medarbetarnas digitala kunskap och intresse upp på styrelsenivå?

– Insikt och förståelse för hur digitalisering skapar värde är fortfarande en bristvara i styrelser och ledningsgrupper. På operativ nivå är det kanske enklare att se möjligheter med digitalisering; ”Varför är det här en fysisk produkt?” eller ”Kan vi inte digitalisera den här processen?” Att därför laborera med olika typer av incitament och belöningar för att få medarbetare att ägna sig mer åt utvecklingsfrågor kan vara en bra språngbräda. Då går det exempelvis att klassificera innovationsprojekt som med jämna mellanrum presenteras för styrelsen. Avslutningsvis gäller det att inte skilja på organisationsutveckling och digitalisering. Verksamhetsutveckling är digital utveckling och vice versa.