Forskare och näringsliv är överens: Mer digital förståelse måste in där besluten tas. Samtidigt råder det delade meningar om vem, eller vilka, inom företaget som bör äga organisationens digitala transformationsresa. Svenska styrelser kritiseras för bristfällig digital kunskap och engagemang. It-chefer flaggar för svårigheter att kombinera affärsmodell med ny teknik, och digital kunskapsöverföring mellan medarbetare och ledning är långt ifrån perfekt.

Över hälften av it-beslutsfattarna anser sig inte följa med i den digitala utvecklingen, visar en undersökning som Sungard AS har låtit göra. I undersökningen har 700 it-beslutsfattare och 1 400 anställda i Sverige, USA, England, Frankrike och Irland fått svara på hur de upplever att de och deras företag hänger med i den digitala utvecklingen.

Läs också: Så fick Trelleborg med ledningen i den digitala transformationen: ”Det saknades både förståelse och mognad”

Bristande kunskap och felaktiga budgetar gör det svårt att möta affärens förväntningar. I svenska bolag upplever it-chefer det fortfarande svårt att nå fram till ledningen för att visa på digitaliseringens fördelar, vilket resulterar i att nya titlar, som chief digital officer, cdo, tar plats vid beslutsbordet.

Enkelt beskrivet hjälper en chief digital officer ledningen att driva övergången från analogt till digitalt och att förstå och sortera digitala insatser. Till skillnad från när tekniska lösningar först introducerades för att automatisera manuella rutiner, ska den digitala transformationen göra verksamheten smartare.

– Digital transformation handlar om ren och skär affärsutveckling. Hur kan digitalt hjälpa oss att jobba smartare i den befintliga verksamheten, och hur kan digitalt hjälpa oss att innovera? Med det sagt är ju de nya cdo-rollerna lite utav en bakläxa för företagen – om kunskapen och förmågan hade funnits skulle ju dessa roller inte behövas, säger Anki Ahrnell, chief digital & technical officer på Bonnier.

Anki Ahrnell beskriver sin roll som en insiktsskapande befattning, vars uppgift är att inspirera likväl som att konstruktivt kritisera. Hon är i grunden ingen tekniker, men menar att det inte nödvändigtvis är en nackdel. Även om det är viktigt att kunna bottna i de tekniska diskussionerna, handlar det om att först och främst förstå affären och potentiella affärsmöjligheter. Den nya tekniken är en möjliggörare, men grundförutsättningarna består; nämligen att skapa en produkt eller tjänst som konsumenter eller företag är villiga att betala för. Därför behövs också iskall prioritering i teknikbudgeten för att möjliggöra utrymme för innovation.

– Det gäller att inte fastna i tekniken, utan att vaska fram det relevanta ur insikterna som positivt kan bidra till att utveckla verksamheten och som hjälper till att förstå potentiella risker. Med en utveckling som går snabbare än någonsin handlar innovation mycket om fingertoppskänsla, om mod att experimentera och att våga prioritera var man lägger sina resurser. Risken är att vi annars aldrig hinner ikapp, säger hon.

Läs också: Styrelser svaga på digital transformation – saknar engagemang

Att varannan it-chef som deltog i Sungards undersökning upplever det svårt att följa med i den digitala utvecklingen tycker inte Anki Ahrnell är konstigt. Digitalitet inkluderar så mycket mer än bara det tekniska – det handlar om att förstå användare och nya beteenden, förändrade affärsmodeller och värdekedjor, ny teknik och om ständig konkurrensbevakning. Det är viktigt att brygga mellan medarbetare och ledning, mellan olika funktioner och avdelningar, för att säkerställa att alla arbetar mot samma mål.

Anki Ahrnell tror inte att titeln chief digital officer lever kvar om tio år, utan ser rollen som temporär och rådgivande tills det digitala är en naturlig del av ett bolags dna.

Tycker du att alla företag bör ha en CDO? 

– Ja, så länge företaget inte tydligt ligger i framkant eller är i kapp inom det digitala. Utvecklingen utanför företagen går snabbare än någonsin medan utvecklingstakten inne i de flesta bolag ofta går långsammare. Det behövs någon som tittar utanför väggarna och vars huvuduppgift är att inspirera, kritisera, öka kompetensen och insikterna i en era av konstant utveckling och förändring.

Digital transformation är temat på årets Webbdagarna Göteborg, 21 – 22 september. Biljetterna är nästan slut, läs mer och boka i dag HÄR!