Det här är del 2 i vår serie om modern rekrytering. Här hittar du del 1.
Del 1: Moderna jobbletare ställer höga krav – 70 procent vill ansöka via mobilen

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte där vi rör oss från att vara en kugge i ett maskineri till att förväntas kunna se och skapa värde av egen kraft. Det är viktigt att tänka på att vi alla är olika rustade inför detta. Det är en jättestor utmaning att få alla i samhället att hitta och känna sig trygga i sin skapandekraft, säger Markus Christiansson, kommunikationsstrateg på Arbetsförmedlingen.

Han tror att den största utmaningen för arbetsgivare blir att jobba mer med att identifiera långsiktiga problem som behöver lösas, och att sedan formulera dem på ett sätt som inkluderar så många som möjligt i lösningsprocessen. I det som kallas gig economy, där allt fler väljer att bli frilansare, blir arbeten mer uppdragsbaserade. Det kommer att bli vanligare att ta in olika kompetenser som behövs för olika uppdrag. Idag finns många sajter, som till exempel Amazon Mechanical Turk, där man kan lägga ut något man behöver hjälp med och få respons från personer över hela världen.

Läs också: Så vill Messenger bli din enda app – och därför kommer det att funka

– Vi befinner oss i början av början på det framväxande nätverkssamhället. Under bondesamhället identifierade vi oss med den gård vi kom ifrån. Under industrialiseringen blev yrke och titel viktigt. Nätverkssamhället bygger mer på vad du skapar och hur det hör ihop med helheten. Yrkestillhörighet blir därför ointressant framåt, menar Markus Christiansson.

På Arbetsförmedlingen har Markus Christiansson varit med och tagit fram strategin och konceptet kring kunddriven verksamhetsutveckling under namnet Växthus. Konceptet har vunnit utmärkelsen The Service Design Award i kategorin Systematisk och kulturell förändring inom offentlig sektor. Servicedesign och användarupplevelse står i fokus, något som blivit allt viktigare inom alla branscher under de senaste åren. Att ha direktkontakt med kunder och ta fram anpassade lösningar till olika problem.

Markus Christiansson tror att kommunikatörens roll framåt kommer att handla mer om att hjälpa organisationer att bli mer lyhörda och intresserade av andra människor. Att även i utveckling och problemlösning inkludera fler människor med olika bakgrund för att se vad de kan tillföra i olika uppdrag.

– Framåt kommer det att bli viktigare att våga inkludera nya perspektiv. Fler och fler kommer att vilja få in oliktänkande i sin organisation. Vi borde titta på vad vi kan skapa tillsammans med tekniken och de algoritmer som tas fram idag. Vi kan inkludera fler personer i att vara med och skapa mening.

Interdisciplinära möten som hackathons, där människor med olika bakgrund bjuds in för att tillsammans komma fram till lösningar på ett problem, kommer att bli vanligare.

– Arbetsgivare har i flera år satsat pengar på att framstå som intressanta genom branding och marknadsföring. Framåt blir det viktigaste snarare att vara intresserade av andra människor, både medarbetare och utomstående, och se hur man kan lösa problem tillsammans. Kommunikatörens roll blir att facilitera processen att få in fler perspektiv.

Läs också: Därför överlever Swish både fiasko och konkurrens

Med teknikens framfart och automatisering tror Markus Christiansson att individer kommer att ges mer utrymme att vara än mer mänskliga. Han lyfter exemplet av hur Google lagt fokus på det interna programmet Search Inside Yourself där medarbetare ges tid att meditera och finna sig själva på arbetstid. Han tror också att konstnärliga förmågor, att kunna tolka och gestalta ett samhälle i rörelse, kommer att få ett större värde eftersom det bidrar med nya perspektiv utanför det vanliga att bara kommunikatörer eller bara ingenjörer sitter tillsammans och jobbar med ett projekt.

Att ges utrymme till personlig utveckling och skapande börjar redan idag att få fäste hos företag runtom i världen. Enligt den globala studien 2016 State of Create Report ökar produktiviteten med 78 procent hos företag som investerar tid i sina medarbetares kreativitet. Dessutom är de anställda gladare (76 procent).

– När man söker efter personer att rekrytera framåt ska man söka efter människor som har landat i sig själva och nu är intresserade av att koppla ihop sig med andra människor. Människor som har möjlighet att se enskilda problem utifrån ett holistiskt perspektiv. Och som är bra på att formulera intressanta problem, avslutar Markus Christiansson.

Webbdagarna Stockholm 21 – 22 mars 2017 är eventet som tar dina digitala affärer till nästa nivå. Under två fullspäckade dagar kommer föreläsare i världsklass att engagera, entusiasmera och erfarenhetsdela. Content, growth, konvertering, samarbete, artificiell intelligens, rörligt, roi, sociala medier, e-post, digitalisering. Och mycket mer. Boka din plats redan idag.