Inför Webbdagarna Stockholm 21 – 22 mars 2017 gör vi en förenkät kring de utmaningar som digitaliseringen innebär när det gäller kommunikation och marknadsföring, bland annat.

Vi skulle verkligen uppskatta om du har möjlighet att svara på några frågor. Resultatet av enkäten kommer att användas som underlag för redaktionellt material på Internetworld.se och som stöd när vi skapar agendan till såväl Webbdagarna Stockholm som till kommande event under året.

Frågorna tar max tio minuter att besvara. Svara på enkäten här.

Tack för att du tar dig tid att bidra!

Till enkäten.