– Utvecklingen inom användandet av sociala medier kommer att generera mera data, och fler möjligheter till dialog. I slutänden gör det oss mer effektiva i att analysera och segmentera målgrupper, men också när det gäller att skapa engagerande digitalt innehåll, säger Erik Lindström Futral, head of social business EMEA & MEE på affärssystemföretaget SAP.

Social listening är en metod för att övervaka digitala konversationer och förstå vad kunder säger om ett varumärke, en bransch eller ett ämne. I jämförelse med traditionell sociala medier-bevakning, som ofta tar avstamp i vad som händer i och kring företagets egna digitala kanaler, är social listening ett bredare koncept. Inom social listening spelar det mindre roll vilken typ av konton ett företag självt hanterar, och mer vilka teman och ämnen som målgruppen visar intresse för.

Läs mer: Så samarbetar du smartast med influencers – Teknikfik tipsar

Målet med social listening är att de data och den information man fått fram ska leda till konkreta handlingar för företaget. Exempelvis genom riktade annonser, kampanjer, nya leads eller omformulerat innehåll. Det är ett sätt för marknadsavdelningen att armkroka med säljarna och förena den digitala utvecklingen med konkret affärsnytta.

– Hos oss kan man se marknadsavdelningen som drivkraft i den här processen, men där säljarna kompletterar med spetskunskap inom olika områden. Social listening genomsyrar hela säljcykeln, säger Erik Lindström Futral och fortsätter:

– Marknad kanske identifierar kanalerna där konversationer sker och vilka som är aktiva. Tillsammans med säljarna skapas material som bygger på data man samlat in. Då vet man att tonaliteten är rätt. Sälj engagerar sig i konversationerna och marknad äger sedan ansvaret för till exempel inkommande tweets.

Läs mer: Topp100 2017 – så jobbar TUI, årets bästa sajt

Generellt sett bör och kan alla företag arbeta med social listening. Men enligt Erik Lindström Futral kan det se väldigt olika ut, beroende på företagets storlek samt om det är ett B2B- eller B2C-företag. En förutsättning är att det finns ett etablerat internt fokus på digital marknadsföring och resurser allokerade för att stärka företagets digitala närvaro.

– De flesta företag kan börja med social listening imorgon. Man behöver inte investera stora pengar i komplexa system från start. Det går att börja småskaligt med exempelvis Hootsuite och sökningar på twitter.com. Men för att verkligen få ”actionable insights” behövs det en organisatorisk överenskommelse om att detta är affärskritiskt. Det borde ligga i alla företags intresse att förstå vad som sägs om varumärket online, både i och utanför de kanaler man själv äger.

Läs mer: Nio tips för att ta fram en chattbot

Erik Lindström Futral spår att ”segment of 1”, det vill säga radikalpersonaliserad marknadsföring, kommer att bli allt viktigare och att demografisk målgruppssegmentering förlorar i betydelse. Istället menar han att psykografisk segmentering utifrån inställning, intressen och beteenden istället för till exempel ålder och kön blir allt viktigare. Här blir social listening ett ovärderligt verktyg eftersom det inte minst hjälper till att identifiera målgruppers affärsbehov och ”pain points”.

– Insikterna vi får genom vår social listening hjälper SAP att förbättra kvaliteten på vårt digitala innehåll och skapar på så vis bättre marknadskampanjer. Dessutom innebär det att vi kan bli mer proaktiva, än reaktiva, i vår digitala marknadsföring. Genom att förstå ”surret” online innan det potentiellt når våra egna kanaler kan vi styra konversationer, vända kritiska kunder och förhoppningsvis hinna före konkurrenterna med att presentera våra lösningar i virala diskussioner, avslutar Erik Lindström Futral.

Säkra din plats till Webbdagarna Göteborg 19 – 20 september redan nu! Det blir inspiration i världsklass, kombinerat med konkreta tips och andras erfarenheter att lära av. Läs mer och boka HÄR!

Fakta

Enligt Erik Lindström Futral riskerar företag som inte arbetar med social listening att:

  • Inte lära känna sin kärnmålgrupp.
  • Få svårt att i realtid identifiera när och varför målgruppen förändras och var potentiella målgrupper kan involveras.
  • Inte kunna upprätta en effektiv krishanteringsplan, då social listening snabbt kan hjälpa till att identifiera en krissituation.
  • Gå miste om unika möjligheter att engagera nuvarande och potentiella kundgrupper.

Exempel på verktyg som SAP använder för social listening:

  • Sprinklr
  • Buzzsumo
  • LinkedIn Sales Navigator
  • Google trends