Den största nyheten i det nya avtalet är en årsavgift på 12 000 kronor som ombuden måste betala. De ombud som sedan säljer 100 eller fler domännamn får skriva av årsavgiften. Tanken är att avgiften ska borga för att II-stiftelsens ombud är kunniga och värdesätter verksamheten med försäljning av .se-domännamn.

- Vi vill försäkra oss om att de ombud vi har driver en vettig verksamhet, säger Malin Westlund, informationsansvarig på II-stiftelsen, som numera även kallar sig .SE.

Reaktionerna från ombuden har enligt II-stiftelsen varig mestadels positiv. Men man medger att en del mindre ombud uttryckt kritik och menat att de nu inte kommer att ha råd att sälja .se-domäner. På forumet Webmasternetwork.se kan man läsa flera inlägg från personer som är upprörda över den nya avgiften. Malin Westerlund säger att en del sådan negativ kritik var väntad.

I dagsläget har II-stiftelsen 380 ombud, varav 322 har sålt ett eller flera domännamn det senaste året. Av dessa är det cirka 100 ombud som sålt 100 eller fler domäner det senaste året och således skulle få tillbaka hela årsavgiften.

I övrigt är det nya avtalet tänkt att skapa en närmare dialog mellan II-stiftelsen och tydliggöra reglerna för ombudens verksamhet. Bland annat måste ombuden med det nya avtalet alltid ha en länk till II-stiftelsens sida med information om priser och regler på sina sajter.

- Vi ställer lite högre krav på att priser och regler tydliggörs för kunderna, säger Malin Westlund.

Uppsägningstiden för det gamla avtalet mellan II-stiftelsen och ombuden är 3 månader och från och med den 15 december kommer det nya avtalet att gälla.