Av Christoffer Kittel

En blogg ska vara närmast radikal och politisk. I alla fall om den ska vinna läsarnas intresse. När Internetworlds läsare får rösta fram Sveriges Bästa Blogg är det politiskt utanförskap och skarpa åsikter som vinner publikens röster.

Populärast av dem alla är Johan Norberg, 31, politisk debattör, nyliberal. Med sin engelskspråkiga blogg Johannorberg.net, med underrubriken”Liberalism-Capitalism-Globalisation”, fick han flest röster av alla.
- Det är mycket hedrande, säger han när Internetworld meddelar den glada nyheten.

Johan Norberg har gjort sig känd som en tämligen aggressiv globaliseringsförespråkare, både genom sina böcker och sitt engagemang i den liberala tankesmedjan Timbro. På sin blogg skriver han nästan varje dag debattinlägg om globaliseringen och aktuell politik.
Förutom politiska bloggar var även många ganska nischade kulturbloggar populära i vår omröstning. Vi på redaktionen hade nominerat 50 bloggar som vi tyckte var de bästa i Sverige, i ett antal olika kategorier. Men eftersom det finns oändligt många fler bloggar och att bedömningen av dessa i mångt och mycket är subjektiv, gav vi er läsare möjligheten att lägga er röst på ett eget alternativ.

Och det var det många som utnyttjade. Fjärdeplatsen i omröstningen gick till en bubblare, som inte fanns med bland de nominerade, piratbloggen Pirazine. Sett till det totala antalet röster, över 2 000 stycken, måste vi konstatera att intresset för bloggar är ganska stort. Röstningen pågick under februari och mars på vår webbplats.

Johan Norberg har skrivit på sin blogg i drygt två år. Att det var just han som vann tror han själv kan bero på två saker. Dels är han en av få bloggare som faktiskt är känd utanför bloggsfären.
- Jag har ju ganska bra tillträde till den offentliga debatten, vilket många andra saknar. Sen ser man på toppskiktet i omröstningen att det är många väldigt nischade bloggare som fått mycket röster. Det är såna bloggar som har många läsare som verkligen är trogna och gillar sina respektive bloggar. Det var förmodligen många som hade en kille som Erik Stattin som sitt andraval.

Trots att Johan Norberg är ett flitigt inslag i media och i högsta grad är en del av den offentliga debatten, började han ändå blogga. Målet var, som han säger ”att få prata till punkt”. Det som han får mest beröm för, bland de motiveringar som Internetworlds läsare skrivit, är hans sakliga argument och ödmjuka inställning till sin motpart. ”Det är trevligt med en politisk blogg som bygger på riktiga resonemang i stället för ideologi och demagogisk polemik”, löd en motivering. En annan löd: ”Radikal och offensiv, men alltid faktabaserad och juste mot motståndarna.” Det är en inställning som Norberg själv uppskattar hos sin egen förebild i bloggvärlden, Andrew Sullivan.
- Han lyckas alltid tillföra något i sak, inte bara förmedla en åsikt. Dessutom är han mycket schysst mot dem som har motsatta uppfattningar. Det tror jag är jättevärdefullt för läsarna.

Johan har några grundregler för sitt bloggande. Han namnger inte personer i sin närhet. Han är inte heller särskilt privat i sina inlägg. Och han försöker att inte gå till personangrepp.
- Jag vill inte skämmas för att bli citerad någonstans.
Till skillnad från de flesta bloggar har Johan Norberg ingen kommentarsfunktion på sin blogg. Den enda anledningen är att det tar för mycket tid.

- Jag har haft kommentarer på andra hemsidor, och de har fullständigt besudlats med könsord och påhopp. Det skulle helt enkelt ta alldeles för mycket tid att moderera kommentarerna. Folk som varit kända innan de börjat blogga har oftast inga kommentarer, medan övriga oftast har det. Det verkar finnas ett samband, helt enkelt.

Istället tar han emot kommentarer via mejl. Där är dock tonen övervägande god.
- Det kommer tre typer av responsmejl. Dels allmänt uppmuntrande mejl, dels tips och berättelser. Den tredje typen är när folk påpekar fel, antingen att de inte håller med eller att de hittat rena faktafel. Alla typerna är väldigt väldefulla för mig.

Att Johan Norberg skriver på engelska är naturligt, eftersom den övervägande andelen av hans läsare inte kommer ifrån Sverige.
- Ett tag försökte jag skriva på svenska när det handlade om väldigt svenska saker, men då protesterade många av mina icke-svensktalande läsare. För många är det ett sätt att få inblick i hur det är i Sverige.
Totalt har han runt tretusen besök om dagen på sin blogg. Besökstatistiken har ökat väldigt mycket den senaste tiden. Johan Norberg ägnar i snitt en dryg timme om dagen på sin blogg, men det ökade antalet läsare skapar ett sug efter att öka engagemanget.

- Det är klart att det sätter en väldig press på en, man känner att man måste skriva mycket och uppdatera ofta. Men jag försöker motarbeta den pressen så mycket jag kan. Dels för att man lätt sliter ut sig om man ägnar för mycket tid åt bloggandet. Jag har ju trots allt andra arbetsuppgifter. Men framförallt för att det blir helt ointressant att läsa sånt som är skrivet bara för att man ska skriva något. Då är det bättre att låta bli.

Politiskt är högern extremt överrepresenterad i den svenska bloggsfären. Johan Norberg tror att den stora övervikten av liberala, manliga bloggare i Sverige till viss del har att göra med hur man uppfattar medias bild av verkligheten.
- Jag tror att liberaler i större utsträckning är missnöjda med hur medierna fungerar, med tanke på att 70 procent av journalisterna röstar rött. Man känner att de behövs alternativa forum. Jag tror också att det finns en fascination inför ny teknik och nya kommunikationsformar. Det finns en härlig nördstämpel hos många liberala och nyliberala.

- Till slut tror jag också att ju mer individualistiskt lagd man är desto mer van är man vid att uttrycka sig individuellt. Det är lite oförskämt att säga så här, men jag tror att det är betydligt vanligare att man inom vänstern faller in i en jargong, i det som är politiskt korrekt och allmänt accepterat. Och då är det extremt svårt att i publika forum förklara varför man tycker saker. Jag vet att det finns massor av vänstermänniskor som hanterar det på ett ypperligt sätt. Men i den stora breda kretsen tror jag att liberaler i större utsträckning har tvingats göra detta, därför att så många samhällsignaler som skola, föräldrar och kultur strider emot deras individualism, så man har tvingats i ett tidigt skede motivera sig på ett annat sätt.

Dock tror han att skillnaderna kommer att jämnas ut med tiden.
- Definitivt de tekniska hindren. Men också medialt, när fler och fler upptäcker bloggarna kommer många också att uppleva att de presenterar har en alltför vinklad bild.

Genomslaget i traditionella medier blir hela tiden större, och Norberg tror att bloggarna spelar en stor betydelse för nyhetsbevakningen.
- Jag träffar förvisso journalister varje dag som inte vet vad ordet ”blogg” betyder. Men genomslaget har trots allt varit väldigt stort. Personer som är engagerade tillför ju en spjutspetskunskap, inom många områden. Det har börjat nå en kritisk massa där de börjar få betydelse även för de som inte läser bloggar. Det har börjat uppstå nyheter i bloggar som plockats upp av vanliga medier.

Att en person som Margot Wallström har börjat blogga tror Johan Norberg kan ha stor betydelse för det politiska bloggandet.
- Om någon annan eu-kommissionär eller högt uppsatt socialdemokratisk politiker hade börjat blogga hade det inte haft någon annan betydelse än att folk lär känna mediet bättre. Våra politiker är så insocialiserade i partierna, så det skulle bara bli ännu en kanal där de får berätta vad alla redan vet att de tycker. Det blir inte så intressant.

- Däremot tror jag att det kan vara annorlunda med en person som Margot Wallström, som är lite mer individuell och skriver lite mer personligt. Det kan vara en möjlighet för oss utanför att förstå lite hur hon tänker och kanske tvingas hon motivera ställningstaganden på ett nytt sätt. Det är just det som skulle kunna vara poängen med att politiker börjar blogga, att de inte kan falla in jargong och partiprogram utan individuellt måste förklara sig.

Tror du att antalet bloggande politiker kommer att öka?
- Absolut. Mot slutet av året kommer säkert hälften av riksdagsledamöterna att ha en egen blogg. Men jag tror inte att det kommer att revolutionera deras verksamhet.

Läs mer:

Hela listan över Sveriges bästa bloggar

Fakta

1. Johan Norberg (220 röster)
2. Copyriot (184)
3. I hjärtat rebell (142)
4. Pirazine (123)
5. Manolo (86)
6. 465 Berea Street (85)
7. Annica Tiger (63)
8. The Broken Face (57)
9. Annas blog feat Mel E (47)
9. The Jet Set Junta (47)
9. Veckans Streetartfunderingar (47)