Framgångsrika internetsajter vill gärna bli presenterade i Internetworld och andra tidningar. När de beskriver besökartrafikens storlek används ofta mått som är otydligt definierade, svåra att jämföra och ibland ger orealistiskt höga ”glädjesiffror”.

Jag föreslår därför att alla sajter konsekvent utgår från den branschstandard som finns på Kiaindex, www.annons.se (under mediestatistik), när de gör sin presentation. Även tidningarnas skribenter bör försöka vara kritiskt observanta på detta.

Följande är några punkter att tänka på:

1. Ange alltid unika besökare per vecka och gärna även per dag.
Ange aldrig unika besökare per månad eftersom det på grund av allt mer vanlig cookieradering ger orealistiskt höga värden.

För att mäta att det är en och samma unika individ (egentligen webbläsare i en dator) som gjort flera besök på en sajt under en viss tidsperiod krävs att hans eller hennes webbläsare tar emot en cookie från sajten och att den sitter kvar under hela tidsperioden. Om besökaren har ställt in webbläsaren på att ej acceptera cookies eller om han själv eller via någon automatik regelbundet raderar sina cookies så kommer han i mätstatistiken att räknas som en ny unik besökare varje gång sajten måste sätta en ny cookie i hans dator. Detta ger mer uppblåsta värden på antalet unika besökare ju längre tid som går.

Siffror per månad ger helt orealistiska och oanvändbara värden, och därför publicerar Kia inte dessa värden utan uppmanar alla sajter att ej sprida sådan information.
Även siffror per vecka ger för höga värden men de ligger acceptabelt nära verkligheten och är sanktionerade som användbar och jämförbar mätstandard på Kia­index. Säkraste och mest trovärdiga data erhålls för unika besökare per dag vilket är ett intressant mått för alla större sajter.

I en artikel anges till exempel att Lunarstorm har 4 miljoner unika besökare per månad vilket är helt orimligt med tanke på att sajten bara har 1,4 miljoner aktiva medlemmar. Det kan alltså omöjligt vara mer än 1,4 miljoner unika besökare oavsett hur lång tidsperioden är. Man inser också lätt det orimliga i att Msn och Aftonbladet.se skulle ha mer än 9 miljoner unika besökare per månad. Det är ju hela Sveriges befolkning! Därmed inte sagt att just de brukar publicera sådana siffror.

2. Använd aldrig det vanligt förekommande och förvirrande begreppet unika besök.
Det är bara en besökare som kan vara unik. Denna unika besökare kan däremot göra flera besök.

3. En tydlig beskrivning av till exempel Lunarstorms trafik, med ungefärliga siffror, kan se ut så här:

  • 0,4 miljoner unika besökare per dag
  • 1,4 miljoner unika besökare per vecka
  • 4 besök per unik besökare och vecka
  • 71 sidvisningar per besök

För Aftonbladet.se skulle det kunna se ut ungefär så här:

  • 1,2 miljoner unika besökare per dag (på startsidan)
  • 3 miljoner unika besökare per vecka
  • 5 besök per unik besökare och vecka
  • 4 sidvisningar per besök

Naturligtvis kan man även ta med det totala antalet besök respektive sidvisningar per vecka. Men det säger inte något mer. Det blir bara glädjetal som tar fokus från det viktiga. Hur många personer besöker sajten (räckvidd)? Hur ofta besöker de sajten (frekvens)? Hur beter de sig på sajten?

Hans Nordlöv
Annonsörrepresentant och ordförande i KIA, den branschgemensamma kommittén för internetannonsering