När Dagen.se gjordes om skedde förändringar både på sajten och i organisationen bakom. Det som tidigare varit en renodlad nyhetssajt för den kristna dagstidningen Dagen har nu fått en betydligt bredare inriktning. På startsidan finns fortfarande nyheterna kvar i mitten, men med relanseringen har sajten också fått en portalkänsla.

- Vi har märkt att det finns ett stort behov i vår målgrupp att få mer information från den övriga kristna världen, säger Mathias Wåhlberg, projektledare för Dagen.se. Vi är den största svenska kristna samlingsplatsen på nätet och vill gärna lyfta fram annat innehåll.

Före: traditionell nyhets­sajt. Uppdateringen sköttes av reportrarna på den kristna dagstidningen Dagen enligt ett rullande schema.

Enligt Mathias Wåhlberg ska relanseringen ses som ett första steg. Man har nu en plattform som ska fyllas med allt mer innehåll. Samtidigt gäller det att gå varligt fram.

- Vi har många olika typer av intressant innehåll på gång, men samtidigt vill vi ju att våra gamla läsare ska känna att det fortfarande är en nyhetssajt. Nyheter är fortfarande vår kärnkompetens. Vi kommer att lägga till mer innehåll, men det måste vara relevant för den kristna målgruppen och hålla tillräckligt hög kvalitet.

Nya funktioner

Exempel på nytt innehåll som finns på sajten redan nu är Kyrktorget, en sökfunktion för att hitta bland Sveriges 4 300 församlingar, samt Bibelsök, som gör det möjligt att fritextsöka i hela bibeltexten.

- Den funktionen gör vi i samarbete med Bibeln.se, en sajt som Svenska Bibelsällskapet ligger bakom. Det är ett exempel på hur vi kommer att arbeta i framtiden, säger Mathias Wåhlberg.

En av målsättningarna med den nya sajten har varit att besökarna i större grad ska kunna styra innehållet på sajten. Detta har man löst bland annat genom avdelningen ”Mitt urval” som ligger i högerspalten. Här kan registrerade användare lägga till och ta bort moduler allt efter intresse.

- Ytterligare en funktion vi jobbar med är att man ska kunna markera och spara artiklar för senare läsning. Många av våra läsare sitter på jobbet eller på andra ställen där man inte har tid att läsa långa artiklar. Då ska det vara enkelt att hitta tillbaka till de texter man är intresserad av på helgen.

Efter: Portalkänsla med nyheter i centrum. Målet var att bygga en plattform som kan rymma många olika typer av innehåll för en kristen målgrupp.

En annan tydlig målsättning med den nya formen är att öka annonsintäkterna. En betydligt större del av ytan är idag upplåten åt annonser, och format och placeringar är bättre anpassade till vad annonsörerna vill ha.

- Här har vi varit väldigt framgångsrika, berättar Mathias Wåhlberg. Redan två dagar efter relanseringen i mitten av mars var toppbannern fullbokad fram till sommaren.

Bland besökarna är de flesta 40 år och äldre. Det är en siffra man gärna vill sänka i och med relanseringen, men det är ändå ett faktum att sajten måste vara lätt att läsa även för den som börjar få problem med synen.

- Tillgänglighet överhuvudtaget har funnits med i våra diskussioner hela tiden. Vi kanske inte har följt alla råd till punkt och pricka, men jag tycker att vi har uppnått en bra nivå. Just läsbarheten har vi dock fått ett antal synpunkter på och vi håller på just nu att se på hur vi kan göra den bättre. Jag tror att typsnitt och radavstånd fungerar bra, möjligen är kontrasten för låg på vissa ställen.

Arbetet med relanseringen av Dagen.se startade under sommaren 2005. Då fanns ännu ingen separat webbredaktion, utan arbetet med att uppdatera sajten sköttes främst av tidningens reportrar enligt ett rullande schema.

- Man insåg att det krävdes särskilt avsatta resurser för att få ett verkligt lyft på webben. Vi tror att papperstidningen kommer att finnas kvar länge än, men vi ser också att både läsande och annonsering flyttas allt mer till webben. Det här är en strategisk satsning för tidningens framtid.

Dagen.se
Unika besökare per månad
: 91 000
På nätet sedan: 1999
Publiceringsverktyg: Egenutvecklat
Redaktion: 5 personer (utöver detta samutnyttjas resurser med tidningen Dagen)
Projekttid för redesign: Förberedelser under hösten, sedan omkring två månader för designarbetet.
Leverantörer: Johan Lundin (design), Westarc (programmering)
Projektledare: Mathias Wåhlberg