I en värld av kortkataloger och bokdamm genomför Mats Hernvall det som internetgurur bara pratar om. På Stockholms stadsbiblioteks nya webb är kunderna medskapare. Sajten blir en provkarta på allt som webb 2.0 påstås ­handla om.

Mats Hernvall har utmanat ­biblioteksvärlden med sin vision om en webb där användarna är jäm­ställda med bibliotekarierna. När Stockholms stadsbiblioteks nya sajt med den kaxiga domänen Biblioteket.se lanseras i höst blir det en fullständig provkarta på webb 2.0. En sajt i klass med Amazon.com, fast gratis.

- När jag berättade om mina idéer för två år sedan lyssnade folk artigt i en kvart, sedan ignorerade de mig. Nu vill alla lyssna, säger Mats Hern­vall.

Inspirationen ska flöda på wikis

Mats Hernvall är chef för det virtuella biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek och gör utan ­fruktan upp med jantelagen som råder i biblioteksvärlden.

Det är inte lätt att få tag på Mats Hernvall eftersom han reser land och rike runt och missionerar om Bibliotek 2.0. Efter många försök får vi äntligen träffa honom mellan ett möte om Creative Commons och en nattmangling om kravspecifikationer till bibliotekets systemleverantörer. Och då är han generös med tiden.

- Idag är bibliotekens kunskap helt osynlig på webben. Jag vill göra upp med bilden av biblioteken som katedral med värdefulla böcker som vaktas av äldre damer, säger Mats Hernvall.

Hans vision om en öppen biblioteks­sajt, där personal och kunder möts i ett ömsesidigt kunskapsutbyte, håller efter två och ett halvt års idogt arbete på att realiseras.

Tanken är att det ska finnas bloggar, wikis, rss-flöden, recensioner och taggar på sajten. Redan under sommaren släpptes betaversionen. Där är gränssnittet utformat efter användarnas behov och inte efter hur katalogsystemet är uppbyggt. I wikis efter olika teman, som släktforskning, science fiction eller sötvattensfiske, kan både personal och besökare ­bidra med kunskap och litteraturtips. Inspirationen ska flöda.

- På biblioteket på Kungsholmen finns personal som är väldigt intresserade av science ­fiction. Men om du besöker biblioteket i Skärholmen får du inte del av den kunskapen. Med wikis kan personalen skriva om sina specialområden och ännu kunnigare besökare kan bidra med ytterligare information.

Han är allergisk mot ordet brukare som normalt används om låntagaren i biblioteksvärlden.

- Det är ett hemskt ord med en doft av femårsplaner och passiv konsumtion. Jag kallar låntagarna för kunder, med betydelsen rätt att ställa krav, säger Mats Hernvall.

Skisser utlagda på nätet

De som jobbar med det virtuella biblioteket sitter i ett hus bakom Gunnar Asplunds kända byggnad på Sveavägen i Stockholm. Projektledare som kommer och går, sladdhärvor, laptops och datorer vittnar om att vi befinner oss i bibliotekets it-center. Några böcker syns inte till.

Öppenheten är Mats Hernvalls honnörsord. Han har lagt ut skisserna till den nya webben på fotocommunityn Flickr.com så att alla ska kunna ge sina reaktioner.

- Vår nya webb har börjat diskuteras på biblioteksbloggar och jag vill flytta hem diskussionen till oss.

- Dessutom kommer vi löpande göra det möj­ligt för intresserade att följa och prova de nya funk­tionerna vartefter de implementeras.

Med en lätt skrynklig skjorta och en liten skäggtuss under underläppen smälter Mats Hern­vall till det yttre ganska bra in i biblioteksmiljön. Men det är med entreprenörens våghalsig­het han har omskapat en kommunal webbplats till en av de mest spännande och kunskapssprängda platserna på det svenska internet.

Mats Hernvall har inte heller en typisk bakgrund i biblioteksvärlden. Han arbetade först som datatekniker, och var sedan i början av 80-talet en av de första att utbilda sig till civilingenjör i datateknik vid KTH i Stockholm. Under studietiden försörjde han sig på sitt företag som sysslade med hårdvara åt bankvärlden. Sedan har han arbetat som förändringsledare och managementkonsult i 15 år.

Hellre människor än datasystem

- Jag började som tekniker, men det är människor och förändringsprocesser som är det spän­nande.

- Att lyfta fram entusiasmen hos en grupp människor och få dem att arbeta fem pro­cent bättre tillsammans ger mycket mer än om du får ett datasystem att arbeta 50 procent effek­tivare, säger Mats Hernvall och stryker under det han säger med intensiva handrörelser.

Mats Hernvall kom till Stockholms stadsbibliotek som chef för den virtuella enheten för två och ett halvt år sedan efter att ha sett platsannonsen av en slump.

När han kom var en av de stora utmaningarna att utveckla det som kallades virtuella biblioteket, en samling tjänster utan egentlig övergripande strategi. Biblioteket hade inte kommit särskilt långt i utvecklingen av webben. Det fanns en sökbar katalog och med tiden har tjänster om nedladdning av e-böcker och strömmande ljudböcker tillkommit.

- Man hade i princip lagt sitt interna lagersystem på webben. Ett gränssnitt för de invigda i den innersta kretsen. Här fanns ingen plats för in­spi­ration och fantasi.

Men Mats Hernvall ville mer och kände att det fanns stöd från den högsta ledningen för genomgripande förändringar.

Funktioner som hos Amazon

Steget till den nya sajten var långt. Den kommer inte att stå Amazon efter i funktionalitet, med wikis, bloggar, taggar och recensioner från personal och an­vändare. Det finns till och med en köpknapp som går till en shoppingagent.

- Om en bok är utlånad är det självklart att vi ska visa var kunden kan köpa boken, säger Mats Hernvall.

Förändringen av Stockholms stadsbiblioteks webb har också föregåtts av ett omfattande förankringsarbete i organisationen. Mats Hernvall har varit ute på varje biblioteksfilial och pratat med personalen. Men han har inte dragit sig för att provocera och göra alternativen till ­status quo tydliga för att elda på förändringsviljan.

Om man dividerar personalkostnader och ­lokalkostnader med antalet utlån kostar varje bok­lån över 50 kronor för biblioteket, enligt siffror från Kulturrådet.

- Om det enbart handlade om att låna ut böcker på effektivaste sätt skulle man kunna lägga ner alla biblioteksfilialer och bara sätta upp ett logistikcenter utanför staden, säger Mats Hernvall.

Polletten trillade ner. En tydlig vision och de per­sonliga mötena med personalen resulterade i att hela 100 personer av 420 anmälde sig frivilligt att delta i projektet. I ett års tid har de frivilliga deltagit i olika temagrupper som bland annat producerat nytt innehåll till den nya ­sajten.

Klassificieringen av böckerna, ämnesorden och användarnas lista över favoritböcker och lånemöns­ter kommer att skapa Sveriges kraftfullaste re­kom­mendationstjänst där användarna automatiskt får tips om böcker som borde intressera dem.

- Vi samarbetar även med Umeås bibliotek för att vi ska kunna kombinera information från de två bilioteken. Egent­ligen borde alla bibliotek samarbeta om informa­tionen, säger Mats Hernvall.

Dessutom testas rfid-taggar i filialen i Ham­marby Sjöstad. Rfid-taggarna gör det mycket enkelt att koppla den fysiska boken till all information på webben.

- Tänk dig när användarna kommer att kunna lägga boken bredvid en terminal och automatiskt få upp information om boken på skärmen.

Hans styrka är att han kan göra sin vision konkret för alla som vill lyssna.

- Det är alltid lätt att kritisera en abstrakt idé eller vision. Genom att skapa en prototyp eller skissmodell och förmedla känslan av din vision går det att visa nyttan och glädjen för alla inblandade parter, säger Mats Hernvall.

Mats Hernvall om…
Webb 2.0
: Bra att begreppet myntades eftersom vi inte längre behöver förklara allt vi gör från grunden. Begreppet manifesterar också det som är sant i verkligheten och fungerar när det gäller att skapa förändrings-kraft och kreativa miljöer. Skapa, dela och blanda - tankar, idéer, funktioner och kunskap. Våga släppa loss människors inneboende kraft och lita på deras förmåga.

Fildelning: Laddar ner gör vi väl alla och det är oerhört användbart. Jag gör som alla andra men köper samtidigt massor av musik och program. Bibliotekstjänsts musiknedladdningstjänst för biblioteken: Tjänsten är tekniskt ganska ofärdig och alldeles för dyr för biblioteken med tanke på att den gör reklam för skivbolagens produkter. Biblioteken måste få kickback på den musikförsäljning de generar eller möjlighet att utnyttja tjänsten gratis.

Utbrändhet: Jag har varit där, men lärt mig. Det finns alltid saker som måste göras. Det handlar om att prioritera. Allt kan inte vara viktigt.

Google Book Search: Jag är positiv till alla tjänster som lyfter fram och tillgängliggör innehållet i böcker eller andra medieformat på nätet. Google har dessutom en enorm fördel i att ha tillgång till människors faktiska sökvanor på nätet. Det ger möjligheter till nya lösningar som ytterst få använder idag. Jag tycker att vi bör utnyttja Googles kunskap och funktioner inte se dem som konkurrenter.

E-böcker: När det gäller facklitteratur ser vi redan idag att intresset för e-böcker är stort och att allt fler använder dem. Det är snarare förlagen som inte riktigt hänger med, särskilt de svenska, som till exempel Studentlitteratur. På skönlitteratursidan tror jag inte riktigt att e-böckerna kan konkurrera med den tryckta boken. Däremot är e-ljudboken här för att stanna i i-pods, telefoner och cd-spelare.

Mats Hernvalls 5 bästa tips
Använd intentionerna
för webb 2.0. Släpp fram människor, medarbetare och kunder, dela idéer och kunskap och skapa tillsammans en vision om vad ni vill åstadkomma. Jobba med det goda exemplet och sälj det både uppåt till politiker, makthavare, företagsledning, och nedåt till personal och kunder. Förändring tar tid och måste få ta tid - vi människor fungerar så.

Det måste finnas incitament för personalen att genomföra en förändring eftersom förändring ofta är ett hot mot den egna identiteten. Det handlar om att bjuda in till delaktighet i form av att kunna påverka utvecklingen av sitt arbete och sin egen utveckling.

Var tydlig med exempel och våga ställa allt på sin spets med tydliga alternativ till förändringen. Det är alltid lätt att kritisera en abstrakt idé eller vision. Skapa istället en prototyp eller skissmodell som kan förmedla känslan av din vision. Identifiera nyttan, glädjen, mervärdet och behovet för alla inblandade parter.

Lär dig prioritera. Det går alltid att göra mer, men allt är inte viktigast.

Skaffa en personlig coach som du kan prata med om allt från problem med barnen till karriärbyten.

Mats Hernvall
Gör
: Lanserar Stockholms stadsbiblioteks nya sajt Biblioteket.se i höst. Biblioteket.se är Sveriges första större sajt som fullt ut anammat idéerna om webb 2.0 - sajten där användarna är medskapare.

Ålder: 44

Bor: Spånga

Bakgrund: Datatekniker som utbildade sig till civilingenjör i datateknik på KTH. Har drivit flera egna företag och arbetat som förändringsledare och managementkonsult i över 15 år. Han blev chef för det virtuella biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek för två och ett halvt år sedan.

Drivkraft: Utmaningar som tillför någonting hos människor. Att ha kul både i yrkeslivet och privat.

Ser fram emot på nätet: Det ska bli spännande att se vad som händer nu när tv-mediet växer ihop med internet. Vilka nya aktörer som utmanar de gamla etablerade spelarna och på vilket sätt människor kommer att konsumera och vara delaktiga i mediet. Ser också fram emot att personaliseringen blir möjlig att ha med sig oberoende av vilken teknisk pryl jag använder - dator, telefon, tv etcetera. Alltså att mitt personliga sammanhang, mina inställningar och mina preferenser finns på nätet och anpassar sig till vilken teknik jag använder för att kommunicera.