Det är brittiska The Register som skriver om Forrester Researchs rapport om vikande försäljningssiffror för Apples Itunes. Apple är mycket förtegna om alla detaljer, men genom att analysera kreditkortstransaktioner under en 27-månadersperiod har Forrester tagit fram ett underlag för analys.

Och siffrorna är förvånande. Under större delen av undersökningsperioden visade Itunes på en hälsosam tillväxt, men i januari i år vände trenden. Sedan dess har försäljningen minskat med ungefär 65 procent.

Forresters analytiker Josh Bernoff medger att man inte bör dra förhastade slutsatser av siffrorna, men han säger själv att undersökningen visar att folk fortfarande föredrar att köpa vanliga cd-skivor över nätet framför nedladdad musik. Detta betyder emellertid inte att cd-försäljningen är på väg att återhämta sig, bara att försäljning av drm-skyddad musik inte kan ersätta den gamla cd-försäljningen.

”Förmågan att komma över piratkopierad musik är nu så spridd att drm för konsumenterna framstår mer som ett problem än som en fördel.” säger Josh Bernoff till The Register.

Både Josh Bernoff och The Register är försiktiga med att förutspå drm-skyddens död, men The Register menar att undersökningen förmodligen pekar på att vi nått slutet på drm-skyddens era.

Hur det går återstår att se. Jag har dock själv tidigare förutspått drm-skyddens undergång och manat branschen att sluta förse de kunder som faktiskt betalar med en stympad vara.

Läs även vad Apple har att säga om saken

[Förtydligande 20061213 10:08:]
Rapporten som Forrester publicerat grundar sig på data från Forresters Ultimate Consumer Panel. I underlaget ingår kreditkortstransaktioner från 7000 amerikanska hushåll som tillsammans utfört totalt 2791 transaktioner på Itunes under undersökningsperioden. Urvalet består enbart av amerikanska hushåll och säger därmed inget om utvecklingen på andra håll i världen.

[Uppdatering 20061214 09:37:]
en av sina bloggar dementerar nu Forrester Research uppgifterna om att Itunes försäljning skulle "kollapsa". Det går inte att dra sådana slutsatser av rapporten skriver Forrester.