Teknik för syndikerade nyhetsflöden kan bli ett konkurrensmedel för Microsoft i framtiden. Det står klart efter att USA:s patentbyrå i går offentliggjorde två ansökningar rörande produktion och konsumtion av nyhetsflöden.

Den ena uppfinningen som Microsoft söker patent för, beskriver i svepande ordalag teknik för att ”hitta och konsumera webbprenumerationer i en webbläsare”. Det kan bland annat gälla RSS-flöden.

Den andra uppfinningen handlar om en plattform för att skapa syndikerat innehåll, som sedan kan konsumeras i många olika applikationer.

Oroliga röster har höjts för att Microsoft kommer att börja ta betalt för användningen av deras eventuella patent. En annan anledning till ansökan kan vara att företaget själv vill slippa betala avgifter, eller bli stämda av någon annan patentinnehavare. Olika bloggare kritiserar patentansökan för att vara alltför svepande och sakna originalitet.

Det var den 21 juni 2005 som Microsoft ansökte om patenten, så i går gick den 1,5 år långa sekretessperioden ut. Knappt två veckor efter ansökan förklarades avsikten att implementera RSS i Internet Explorer.

Microsoft kommenterar inte patentansökningar innan något beslut kommit.

Läs mer på ZDNet