Enligt Skatteverket ska spelare som tjänar pengar på sitt spelande betala skatt på sina inkomster. Exakt hur granskningen av dessa inkomster ska gå till är inte klart, men enligt Dag Hardysson, projektledare för kontroll av internethandel, har Skatteverket alla verktyg som behövs och om branschen fortsätter att växa kommer även granskningen att göra det.

”Det finns folk som säljer sin tid för att exempelvis spela upp karaktärer eller vapen och det är att betrakta som en anställning i vår mening”, säger Dag Hardysson.

I dagsläget har Skatteverket dock svårt att kontrollera det mest spridda spelet World of Warcraft eftersom det inte är baserat i Sverige. Med svenska spel som Project Entropia kan Skatteverket begära ut uppgifter om spelare, men för liknande åtgärder mot utländska spel krävs internationella samarbeten och sådana finns inte idag.

Däremot kan Skattverket följa handeln på sajter som Ebay eller Blocket och det är något som man enligt Dag Hardysson gör aktivt redan nu.

”Jag upplever att vi skulle kunna göra väldigt mycket, men i dagsläget har vi inte prioriterat dessa kontroller. Det här handlar ju inte om någon jakt på vanliga spelare”, säger Dag Hardysson.

”99 procent av alla spelare spelar för spelets skull och vi har inga planer på att göra egendom i spelen skattepliktiga. Det är först när man för pengar ur spelen som man ska betala skatt.”

Redan igår skrev jag om att Ebay tänker begränsa handeln med virtuell egendom från exempelvis onlinespel. Klart är att allt fler får upp ögonen för nätets virtuella världar och de ekonomiska värden som finns länkade till dessa.

Ebay har gjort skillnad på renodlade spel som World of Warcraft och virtuella världar som Second Life och det är en skillnad som även Skatteverket borde göra.

I spel som World of Warcraft uppstår det reella ekonomiska värdet först när en karaktär eller en pryl säljs på exempelvis Ebay och som Skatteverket påpekar är det ju först då som värdet kan bli skattepliktigt.

I Second Life finns däremot det reella ekonomiska värdet redan inuti den virtuella världen eftersom den interna valutan – Linden dollar – när som helst kan växlas mot riktiga pengar. Det kan låta absurt, men egentligen skulle tillgångar i Second Life därför kunna räknas som förmögenhet.

Skatteverket verkar ännu inte vara på väg i den riktningen, men om det skulle börja göra sådana anspråk kan man hamna i en del intrikata problem. Vilket lands lagar ska gälla i Second Life? Vilket statsskick har Second Life?

Läs mer om virtuella världar i nästa nummer av Internetworld.