Visningen av nyhetsbrev får problem i den senaste versionen av Outlook. Programmet innehåller en ny renderingsmotor som begränsar grafik och html.

Företaget Apsis har gjort en undersökning där hälften av alla nyhetsbrev fick problem i Outlook 2007. Den nya versionen av e-postprogrammet innebär flera begränsningar. Det finns till exempel inget stöd för formulär, bakgrundsbilder eller bakgrundsfärger. Andra nyheter gäller möjligheten att använda stylesheets och tabeller.

”Som avsändare gäller det att anpassa sig till de nya villkoren och se till att det ser bra ut för mottagarna. Det skickas väldigt mycket mer nyhetsbrev idag än för bara några år sedan. För att få respons från mottagarna måste nyhetsbrevet ha hög läsbarhet.”, säger Anders Frankel, VD på Apsis.

Det finns många saker att tänka på för den som vill skicka nyhetsbrev med framgång. Med begränsningarna i nya Outlook går det inte längre att blunda för problemet med oläsbara html-mail. ”Tidigare har många undvikit att ta hänsyn till alla e-postläsare vid uformningen av nyhetsbrev, med argumentet att det ändå fungerar i Outlook. Men det håller inte längre”, säger Anders Frankel. Han ger samtidigt några råd för att undvika de värsta fallgroparna:

Sju tips för den som vill skapa nyhetsbrev med hög läsbarhet

1. Undvik bakgrundsbilder och bakgrundsfärger
2. Undvik stylesheets
3. Använd vanliga font-taggar (html)
4. Placera ej tabeller i tabeller
5. Undvik formulär
6. Använd inte blankrader för att styra formatering
7. Bildformaten bör vara jpg eller gif

Enligt en annan undersökning utförd av Apsis är det dock få som blir lästa. Cirka 70% öppnas inte ens. Och bara sju procent av mottagarna klickar på länkar de fått i ett nyhetsbrev. ”Det visar att det är oerhört viktigt att utforma nyhetsbrevet på rätt sätt. Det handlar om att skapa brev med hög leveransbarhet och läsbarhet men framförallt om att göra innehållet värdefullt för mottagaren. I framtiden kommer nyhetsbreven att bli mycket mer personliga. Innehållet kommer till stor del baseras på mottagarens egna val. Utvecklingen visar också att lokal anpassning av innehållet blir viktigare.” säger Anders Frankel.