Läs en blogg och chansen är stor att du faktiskt köper något mer efteråt.

Enligt en undersökning från pr-byrån Mahir har bloggarna stor påverkan på inköpen. Hela 60 procent hävadade att de hade köpt något baserat på vad de läst om på bloggen.

Undersökningen omfattar 25 av landets största bloggar och totalt 1700 personer har svarat på frågorna.

Undersökningen visar också att bloggläsandet leder till att tryckta tidningar får stryka på foten. Var fjärde av de tillfrågade menade att de läser mindre tidningar på grund av att de läser bloggar. Framför allt är det livsstilsmagain och kvällstidningar som tappar läsare.

Samtidigt svarar en tredjedel att de kommer att öka sin totala mediekonsumtion under 2007.

Det vore förvånande om bloggarna inte alls hade påverkan på de som läste. Och textreklam har ju alltid stått högt i kurs. Därför är det intressant att förtroendet för bloggarna fortfarande är så högt. Undersökningen visar att tre av fyra av de tillfrågade hade högt förtroende för bloggarna inom dess kompetensområde.

Vi lär få se en fortsatt diskussion om just trovärdigheten i bloggarna. På samma sätt som man behöver en sund skepsis mot det man läser i en tidning eller ser på tv, bör man ha en sund skepsis mot det man läser på webben. I de fall man inte känner till avsändarens agenda - och det är ofta fallet med en blogg - bör man vara ännu mer försiktig.

Mahirs undersökning är intressant. Och det ska bli mycket intressant att ser hur dessa siffror ser ut om några år.