Web360° är namnet på en ny webbplatsundersökning från Netigate. Undersökningen läggs ut under tolv månader och deltagande företag får löpande rapporter.

Den nya webbplatsundersökningen baserar sig likt många andra på besökarenkäter. Men enligt Netigate är tanken med undersökningen att den ska vara aktiv under en längre period. Det blir då lättare att kontinuerligt följa upp besökarnas åsikter. Med Web360° är det också möjligt att jämföra resultatet med andra aktörer i samma bransch.

Det finns många lösningar för den som vill fånga in vad besökarna tycker. Och många företag som erbjuder dem. Närmaste konkurrent till Netigate när det webbplatsundersökningar är antagligen H&H Webranking.

Enkäter känns som en hygienfaktor när det gäller feedback från besökare. Det som också kan vara aktuellt vid utvärdering är bland annat att intervjua fokusgrupper i målgruppen och följa besökarens navigering på sajten via serverstatistiken.