Communityuppköpen fortsätter. Med 51 procent av aktierna blir VK majoritetsägare i ungdomscommunityn Apberget.se. Spiken i kistan för den traditionella lokaltidningen, enligt tidningens vd.

Apberget har med sin lokalanknytning fått ett starkt fäste i fyra städer längs Norrlandskusten. Genom att köpa in sig i communityt vill Västerbottens-kuriren skapa ett medienav. ”På sikt tror vi inte att det är möjligt för den traditionella lokaltidningen att lyckas. Det är de användargenererade sajterna som kommer att bli framtiden för nätet.”, säger Erik Orring, vd för Västerbottens-kuriren, i ett pressmeddelande.

Enligt tidningen Resumé betalade Västerbottens-kuriren tio miljoner för sitt aktieinnehav i Apberget. Om sifforna stämmer bekräftar det att sajter med användargenererat innehåll är hetare än någonsin. Större aktörer köper upp framgångsrika nischsajter för att inte missa tåget mot det nya medialandskapet. Senast igår rapporterade vi om Eniros köp av videosajten Bubblare.se.

Det är mycket intressant när vd:n för en svensk dagstidning avfärdar lokaltidningen så som den sett ut i över hundra år. Ett solklart tecken på att det verkligen håller på att hända saker med vår mediekonsumtion.

Om det är några som ska fånga upp behovet av lokala communitys så är det lokaltidningarna. De är redan väl förankrade i målgruppen och har stenkoll på vilka frågor som är aktuella för invånarna.

Bilden av omvärlden skapas inte längre uteslutande i det redaktionella utrymmet, utan lika ofta i mötet med andra, på sociala sajter. De mest framgångsrika mediektörerna har lärt sig att leta upp de arenor där deras målgrupp finns och bli en del av dem. Västerbottens-kuriren har förstått detta och satsar på att vara det lokala medievalet för sina läsare även i framtiden.