”Vi vill samexistera med Microsoft och fokuserar i första hand på gruppfunktioner.” Det sa Fredrik Niklasson, Försäljningsansvarig för Google i Norden, när han idag presenterade Googles nya företagslösning.

Redan förra veckan avslöjade vi dagens lansering av Googles nya företagspaket. Och vår förhandsinformation visade sig stämma helt. Den nya lösningen kommer att heta Google Apps Premier Edition och målgruppen är i första hand mindre företag.

Paketet består av tjänsterna Gmail, Google Calendar, Google Talk och Google Docs and Spreadsheets. Även funktionalitet för IP-telefoni och webbyggande ingår samt möjligheten att dela dokument med andra. Sedan tidigare finns tjänsterna i gratisversion för privatanvändare. Premier Edition kommer att kosta 350 kronor per användare och år.

”Den största skillnaden mot gratisvarianten är att tjänsten inte innehåller någon reklam och att vi erbjuder full support dygnet runt via telefon och e-post. Andra tillägg är 10 GB lagringstrymme för varje användare och ett API för affärsintegrering. Vi garanterar även 99,9 procents tillgänglighet”, säger Fredrik Niklasson.

Google har som mål att ta 2-3 procent av företagsmarknaden för e-mail och kontorsrelaterade applikationer i Sverige under 2007. Det motsvarar cirka hundra tusen användare enligt Niklasson. De största konkurrenterna är Microsoft Exchange och Lotus Notes.

”Vi tror inte att alla användare klarar sig med bara Google Apps. Men vi bedömer att paketet är tillräckligt för 30 procent av dem. Det kommer dock fortfarande finnas behov av tyngre applikationer som vi inte klarar idag. Vi har till exempel svårt med vissa officemakron och pivottabeller”, fortsätter Niklasson.

Från starten sköts all support av tjänsten från Googles högkvarter i Mountain View, USA. Det finns dock planer på en svenskspråkig support stationerad i Dublin på Irland.

Vi rapporterade i förra veckan om hur reseföretaget Travelstart börjat använda Gmail inom företaget. Några andra som överväger att gå över till Google Apps är svenska polisen. De har en stor organisation med utspridda användare och ser över hur de kan sänka IT-kostnaderna.

På frågan om hur Google ser på framtiden när det gäller ytterligare webbapplikationer och utvecklingen av de redan befintliga företagstjänsterna, svarar Fredrik Niklasson att det i dagsläget inte finns några konkreta planer.

Google är försiktiga i sina uttalanden och hävdar att de inte är ute efter att konkurrera ut Microsofts Office-paket. Samtidigt har företaget som mål att plocka kunder från den Microsoftdominerande företagsmarknaden. Det är en klar och tydlig strategi som är svårt att tolka på annat sätt än att Google på allvar vill ta upp kampen om företagskunderna. Även om fina ord som samexistens nämns i sammanhanget.