Norska NRK planerar att satsa hårdare på ”nett-tv”. En ny videotjänst där tittarna ska kunna ladda ner både NRK-material och hollywoodfilmer lanseras under våren.

Tekniken bakom den nya tjänsten levereras av svenska MPS Broadband, som ser uppdraget som en början på en trend inom public service-sfären. ”NRKs webb-TV-satsning är ett bevis på att även public service-företag nu tar steget att distribuera och sälja icke egenproducerat innehåll via Internet”, säger Mattias Sjöberg, vd för MPS Broadband.

NRK motiverar satsningen med att de vill bredda sin distribution och göra innehållet tillgängligt genom digitala kanaler. Enligt NRK är man den största medieaktören i Norge med mer än 40 procents marknadsandel.

När vi träffade Eva Hamilton och pratade om framtiden för Sveriges television var utökat webbfokus en tydlig linje. Enligt henne finns det dock tydliga skillnader mellan NRK och SVT.
Den norska statstelevisionen har till exempel ett uttalat mål att dra in 10 procent av sin budget på den kommersiella marknaden, vilket öppnar upp möjligheten till betal-tv via webben.

Något liknande är svårt för SVT att genomföra inom ramen för public service-avtalet. Det tillåter nämligen bara finansiering via licensavgifter samt sponsoravtal i samband med stora evenemang.