Webbevakningsföretaget Pingdom har tagit reda på vilken teknik som driver några av de största sajterna. Deltagarna i undersökningen är Techcrunch, FeedBurner, iStockPhoto, YouSendit, Meebo, Vimeo och Alexaholic. De har alla väldigt många besökare men fungerar på olika sätt.

När det gäller teknisk kapacitet konstaterar Pingdom att det går att komma undan med en ganska begränsad maskinpark när det gäller bloggar. Till exempel ligger den välbesökta bloggen Techcrunch på bara ett fåtal servrar. Det beror på att de flesta sidor på en blogg är statiska vilket medför betydligt lägre belastning jämfört med sajter med mer dynamiskt innehåll.

När Techcrunch jämförs med den mer dynamiska sajten Feedburner blir skillnaden slående. Feedburner använder 70 webbservrar och 15 databasservrar. Sajten replikeras också fullt ut vilket innebär att det totala antalet servrar uppgår till 170.

I undersökningen går det också att dra slutsatsen att Linux dominerar när det gäller operativsystem. De flesta av de undersökta sajterna har valt Apache som webbserver och MySQL för databaslösningar. När det gäller scriptspråk är PHP en favorit.

OpenSource-alternativen har alltså visat sig populära. Även de som inte använder Linux, Apache, MySQL eller PHP har ofta andra open source-lösningar bakom sina sajter.

De tillfrågade sajterna uppger också att bandbredd är en stor del av driftkostnaden. För de med många servrar är även strömförbrukning en stor utgift. Pingdom planerar att genomföra undersökningen en gång per år för att följa utvecklingen.