IT24 rapporterar att ungdomssajten Habbo Hotel kommer att ha stängt på natten hädanefter. Detta efter en längre tids arbete med communityts image.

Beslutet om att stänga sajten mellan 01 och 07 är ett sätt att ta ansvar för sina medlemmar enligt Habbo Hotel. De har också höjt åldersgränsen till 13 år och begränsat hur mycket som går att spendera på sajten per vecka.

”Habbo är som en ungdomsgård, fast den är virtuell. Precis som ungdomsgårdar stänger på kvällen ska vi också göra det. Ungdomar ska sova på natten”, säger Alexander von Roth, Habbo Hotel, till IT24.

Habbo Hotel vill att medlemmarna ska sova om natten vilket förstås är hedervärt. Men samtidigt känns den höjda åldersgränsen som en motverkande kraft. Om ingångsåldern bland medlemmarna är tretton år går det att tänka sig att snittåldern är något högre.

Vill Habbo vara en plats för ungdomar att hänga på tror jag inte att en begränsning av tillgängligheten är rätt väg att gå. Även om föräldrarna jublar.

Att utveckla en ungdomssajt med fullt moraliskt stöd från vuxenvärlden är ett säkert val. Frågan är om det är det mest framgångsrika.