Företaget Web Service Award har i undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser? frågat både webbplatsansvariga och besökare om deras upplevelse av olika sajter. Undersökningen görs löpande och av de deltagande sajterna var hälften webbplatser från kommuner, landsting och offentliga myndighter.

Resultatet visar att det finns stora problem att hantera informationsmängden på många webbplatser. Det saknas också tydliga rutiner för hur arbetet med webben ska gå till, samtidigt som kraven på från både besökarna och organisationerna växer.

”Ett av de största problemen är att webben växt. Samtidigt förväntar sig besökarna idag en högre nivå än tidigare när det gäller webbplatser från kommuner och landsting. Bemanningen av webbavdelningarna har ofta inte hängt med i utvecklingen. Det är lika många eller färre personer som arbetar med webben trots att kraven utifrån har ökat.”, säger Pierre Du Rietz, chefsanalytiker och vd för Web Service Award.

Undersökningen visar också att många besökare har svårt att hitta på webbplatserna. Det finns väldigt mycket material publicerat men strukturen på informationen är ibland svår att förstå.

”Det läggs ut enorma mängder information men samtidigt klagar både besökare och webbplatsansvariga på bristfälliga sökfunktioner. Ibland är det till och med lättare att använda Google för att hitta rätt information än sajternas egna sökmotorer. Det kan vara ett demokratiproblem om det inte går att hitta den information som medborgarna har rätt till”, säger Pierre Du Rietz.

Även det redaktionella innehållet spelar stor roll. Det är vanligt att många redaktörer publicerar material och det är svårt att från centralt håll granska och överblicka alla sidor.

”För att sökfunktioner och navigering ska fungera bra måste såna saker som rubriksättning och språk hålla en viss nivå. Idag decentraliseras ofta ansvaret för publiceringen och då försvinner också helhetssynen på webbplatsen. Det spelar ingen roll hur bra och tekniskt fulländad själva publiceringsverktyget är om inte innehållet håller en bra nivå. Det här är något som många skulle behöva arbeta mer med.”, säger Pierre Du Rietz.

Det är viktigt att också arbeta kontinuerligt med webbplatsen. Pierre Du Rietz uppmanar till att se längre än lanseringen när nya webbprojekt startas.

”Ofta sjösätts en sajt med höga ambitioner och bra innehåll. Men sedan blir den långsamt sämre i takt med att informationen sväller. Det gäller att arbeta löpande med innehållet. Vår undersökning visar att så mycket som 10 procent av besökarna inte förstår innehållet på en webbplats. Det är alldeles för många. Webbkonsulter har också en viktig roll. Det handlar om att inte släppa taget så fort sajten är levererad utan också om att försöka finnas med i det löpande arbetet.”

Kommuner, landsting och myndigheter är bra på är tillgänglighet, i alla fall jämfört med företagen. Men det finns ändå mycket som kan förbättras. Det gäller att tänka på tillgänglighetsaspekten redan i början av webbprojektet. Då blir det inte dyrare enligt Pierre Du Rietz.

”Tillgänglighet handlar inte bara om att anpassa sajten för funktionshindrade. Det är också viktigt när det gäller till exempel mobila tjänster och anpassning till olika webbläsare. Något som många glömmer.”