Enligt Röda korset är missbruk av symbolen tyvärr inte ovanligt och ofta känner inte reklambyråer och andra som arbetar med form till symbolen. Därför bedriver Röda korset i Sverige ett konstant informationsarbete för att symbolen inte ska användas felaktigt, så att det skydd som symbolen utgör i händelse av krig inte urvattnas.

”Ett rött kors på vit botten är en skyddssymbol som utmärker sjukvård i krig och är skyddat enligt internationell och svensk lag. Enligt samma lag får man inte heller använda något märke som har sådan likhet att förväxling kan ske”, säger Nathalie Wroblewski, emblemansvarig på Röda korset.

”Ett rött kors på vit botten tillsammans med texten "Röda Korset" är Svenska Röda Korsets logotype. De sjukhus och ambulanser som ska användas i krig får med regeringens tillstånd märkas med röda kors redan i fredstid, som en beredskapsåtgärd. Och militären får också öva med röda kors”, säger Nathalie Wroblewski.

Det röda korset ha alltså två funktioner. Dels är det en skyddssymbol för att kunna bedriva sjukvård i krigstid och i fred är det röda korset rödakorsrörelsens organisationssymbol och får inte användas av någon annan än Röda Korset.

Jan Strid är universitetslektor på JMK i Göteborg. Enligt honom innehåller Tryckfrihetsförordningen skrivningar som gör att material som är upphovsrättsskyddat inte kan hanteras på samma sätt som annat material. Omslaget på senaste Internetworld är i det avseendet ett övertramp.

Har du funderingar eller tankar kring detta så kontakta gärna mig på mejl: magnus.hoij@idg.se.

Magnus Höij
Chefredaktör

Läs mer om symbolen och vilka regler som gäller på Röda Korsets webbplats.