Blir du eller din chef rädd när ni hör begreppet sociala medier? Som om det vore något stort och oformligt som är svårt att sätta fingret på. Eller ifrågasätter du värdet av närvaron? Eller tampas med frågan om vem som ska ta ansvar för en sociala medier-satsning i organisationen?

Du är inte ensam. Många företag tvekar inför att satsa just för att de bävar för att ta sig an det stora och okända. Men experterna hävdar att bilden av arbetet som stort och oöverstigligt inte stämmer. Det är snarare tvärtom. Sociala medier är i allra högsta grad något som företag kan börja med i liten skala – och se tydliga resultat av.

– Många är rädda eftersom de inte vet hur de ska närma sig kunden, säger Klaus-Peter Beiersdorf, kreativ chef på den digitala konsultbyrån Kingmaker där han jobbar med att utveckla företags strategier för sociala medier.

Han tycker att många företag har problem med att hitta vettiga strategier i sociala medier och att det är alldeles för få som mäter och följer upp sina investeringar.

En viktig fråga i debatten kring sociala medier är just hur man som företag tjänar pengar på dem. ROI, return on investment – vad man får tillbaka av sina investerade kronor.
– Man pratar mycket om att kunna motivera ROI i sociala medier, men man pratar inte så mycket om ROI för satsningar i traditionella medier, säger Klaus-Peter Beiersdorf.

Det tycker han är lite bakvänt eftersom företag lägger mycket pengar på annonsering i till exempel tidningar och tv utan att räkna ut hur mycket man får tillbaka på varje investerad krona. Det är som att fråga sig om det är vettigt att sponsra Melodifestivalen, tycker han, och ingen skulle väl ifrågasätta om det är lönsamt eller inte om man vill nå den målgruppen. Man kan hävda att satsningar i sociala medier inte är vedertagna än, men internet har trots allt funnits i 20 år, menar han.

– Elektronikföretaget LG började för länge sedan svara i forum och det är också sociala medier. Begreppet är bara en omskrivning av ett gammalt fenomen.

En studie från medieföretaget King Fish Media i USA visar att tre av tio företag har sett en positiv ROI från satsningar i sociala medier.
– Det är inte jättemånga. Å andra sidan har fyra av tio företag som är med i studien inte ens mätt något alls.

Undersökningar i Sverige visar på att sju av tio inte mäter ROI i sociala medier, alltså ännu fler än i USA.
– Jag har jobbat med e-handel tidigare och jag är förvånad över att inte fler e-handlare bygger in sociala funktioner i sin e-handel, säger Klaus-Peter Beiersdorf.

Han refererar till andra studier i USA som visar att den sociala närheten har stor betydelse för att kunden ska köpa en vara. Om kunden ser ett ansikte i en köp-process, som exempelvis en bild på en säljare i kassan, ökar det sannolikheten för köp med upp till 60 procent.

För e-handlare är det enklare att mäta ROI, men han ser även stora möjligheter för andra företag att, förutom att bygga varumärke, även öka sina intäkter i sociala medier.
– Vi vet att man litar på rekommendationer från vänner och bekanta och vi vet att många köp börjar på nätet.

– Du kan bygga varumärke i all oändlighet, men hittar du rätt verktyg kan du också agera på köpsignaler.

Samtidigt poängterar han betydelsen av att ha en genomtänkt strategi och inte exempelvis scanna hela Facebook efter köpintresserade. Det kan handla om att annonsera eller kommunicera korta kampanjer i sociala medier under en begränsad period. Eller att påbörja ett längre men tydligt avgränsat engagemang. Det kan också börja med att du bara lyssnar på vad som sägs därute för att lära dig jargongen i de olika kanalerna.

Det sociala köpbeteendet är inget som har kommit med webben, men den ger budskapet kraft att färdas mycket längre.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning