• Kom igång genom att sätta upp en bevakning för att ta reda på vad som sägs om företaget i sociala medier.
  • Red ut varför vårt företag ska finnas i sociala medier?
  • Med vilket innehåll vill vi närvara?
  • Vad har vi för mål med vår närvaro?
  • Vilka vill vi nå? Är det slutkonsument, andra företag eller media?
  • Var kan vi nå dem – i vilka kanaler?
  • Mät aktiviteten på olika sätt – till exempel antal avslut i form av köp eller registrering av något slag eller antal personer ni når om det handlar om varumärkesbyggande verksamhet.
  • Visa varje liten vinst till ledningen – till exempel: ”jag la ner en halvtimme på aktivitet X och det gav X i direkttrafik och Y i varumärkeskännedom”. Jämför med vad det skulle kosta att nå samma antal kunder per telefon eller genom fysiska möten.