Försäljning: Börja med ett 0-värde och mät försäljning före och efter en kampanj eller en satsning på närvaro.

Varumärke: Mät varumärkeskännedom genom exempelvis interaktionsgrad, antal kommentarer, bloggposter samt genom att fråga kunderna i undersökningar. Analysera resultaten enligt företagets rådande varumärkesanalyser.

Mätbegrepp i sociala medier:

KPI (Key Performance Indicators): kan exempelvis vara hur många som interagerar med företaget på Facebook, hur många kommentarer man får på en bloggpost, hur många som agerar på en aktivitet.

Konverteringsgrad: en aktivitet där man mäter hur många som konverterar från en kampanj eller närvaro till ett avslut som exempelvis ett köp, ett medlemsskap i en klubb eller en prenumeration av ett nyhetsbrev.

ROI (Return On Investment): innebär hur mycket pengar man får tillbaka på varje investerad krona.

Alternativkostnad: En uträkning av vad det kostar att använda sociala medier istället för andra marknadsföringskanaler och kommunikationssätt.

Besparing av investering – kostnad av investering / kostnad av investering.